Deler ut 200.000 kroner i førjulstida: Nå blir det dobbel dose til frivillige

Helge Nitteberg, Jens Johan Hjort og Silje Solstad.

Helge Nitteberg, Jens Johan Hjort og Silje Solstad.

Nordlys skal dele ut 200.000 kroner. Du kan søke.

DEL

Nå - i førjulstida - er det klart for en ny runde med tildelinger fra  Nordlys Plussfondet.

- Vi mener frivillige, både enkeltpersoner og foreninger, er et viktig lim i samfunnet, sier sjefredaktør Helge Nitteberg.

Nordlys deler ut til sammen 300.000 kroner til gode formål i løpet av 2017.

Har delt ut 100.000 allerede

Første tildeling ble gjort i vår. Den var på 100.000 kroner.

- Nå dobler vi beløpet og deler ut 200.000 kroner, sier Nitteberg, og forteller at mange kan søke om midler.

- Fondet skal bidra til å skape bedre lokalsamfunn ved å legge til rette for lek, trivsel og aktivitet. Dette er en mulighet for frivillige lag og foreninger til å få realisert prosjekter som kan bidra til nettopp dette, sier sjefredaktør Helge Nitteberg.

Søknadsfristen er 15. november. Søknaden sendes til plussfondet@nordlys.no.

Kan søke om inntil 20.000

Det kan søkes på midler opp til 20.000 kroner som hel- eller delfinansiering.

Disse fikk penger tidligere i år:

 • Troms fotballkrets - fotballtilbud for psykisk utviklingshemmede i Troms får 20.000 kroner
 • Tromsø matsentral får 20.000 til teknisk støtte for å drifte sentralen
 • Kvaløysletta Husflidslag - får 5.000 til strikkekveld for barn og unge
 • Ytre Kåfjord idrettslag får 10.000 til løypeslodd
 • Tromsø Døveforening får 5000 kroner til matkvelder med flyktninger
 • Skjervøy IK Håndball får 20.000 til å kjøpe inn en hjertestarter som skal plasserer i tilknytning til Idrettshall og svømmehall på Skjervøy
 • Ramfjord IL får 20.000 til å kjøpe nye fotballmål

- Nå ser vi frem til å få inn mange nye, gode søknader, sier Helge Nitteberg.

Nordlys Pluss-fondet

Formål: Nordlys støtter frivilligheten! Vi deler ut 100.000 kroner tre ganger i året.

Nordlys Plussfondet vil hvert år dele ut penger til gode formål. Hensikten er å hylle de mange frivillige ildsjelene som skaper engasjement, aktivitet og samhold i sine lokalsamfunn. Dette er private frivillige og ideelle organisasjoner og lokale grupper som kan ha stor glede og utbytte av fondet.

 • Vilkår for å kunne søke midler fra Nordlys Plussfondet:
 • Mottaker er ikke drevet av det offentlige
 • Mottaker kan ikke søke om penger til lovpålagte offentlige oppgaver
 • Mottaker må være er registrert som frivillig organisasjon eller forening i Frivillighetsregisteret
 • Søknaden må gjelde midler til fremtidige konkrete tiltak, aktiviteter og materiell, og ikke faste driftskostnader og/eller vedlikehold. Påløpte kostnader og fullførte prosjekter omfattes ikke
 • Mottaker må fremme en søknad som tydelig beskriver formålet og bruken av midlene
 • Mottaker må legge ved dokumentasjon for kostnader ved omsøkt formål
 • Mottaker må forplikte seg til å sende dokumentasjon for at tildelt støtte er brukt til formålet. Kan formålet ikke gjennomføres skal pengene tilbakeføres fondet.
 • Mottaker forplikter seg til at Nordlys kan omtale prosjektene og tiltakene som fondet støtter.

Nordlys Plussfondet deles ut i tre runder årlig, med en pott på 100.000 kroner hver gang. Søkere kan søke på midler opp til 20.000 kroner som hel- eller delfinansiering.

Juryen har fritt skjønn med hensyn til valg mellom kvalifiserte søkere.

Søknadsfrist første tildeling: 25. mars

Søknad med vedlegg sendes plussfondet@nordlys.no

Juryen består av juryleder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort, journalist Silje Solstad i Nordlys, jurist Ingvild Jakobsen ved UiT og sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys.

Suksess

Det er ikke tilfeldig at fondet heter Nordlys Plussfondet.

- Nordlys Pluss har vært en stor suksess blant våre lesere – og har bidratt til sammenhengende abonnementsvekst i over to år. Den viktigste forklaringen på veksten er interessen for god lokaljournalistikk. Folk vil ha historier og nyheter fra sine lokalsamfunn, og de kjøper abonnement for å få det, sier Nitteberg.

Artikkeltags