Gå til sidens hovedinnhold

Nordlys Pluss-fondet

Nordlys Pluss-fondet

Formål: Nordlys støtter frivilligheten! Vi deler ut 100.000 kroner tre ganger i året.

Nordlys Plussfondet vil hvert år dele ut penger til gode formål. Hensikten er å hylle de mange frivillige ildsjelene som skaper engasjement, aktivitet og samhold i sine lokalsamfunn. Dette er private frivillige og ideelle organisasjoner og lokale grupper som kan ha stor glede og utbytte av fondet.

  • Vilkår for å kunne søke midler fra Nordlys Plussfondet:
  • Mottaker er ikke drevet av det offentlige
  • Mottaker kan ikke søke om penger til lovpålagte offentlige oppgaver
  • Mottaker må være er registrert som frivillig organisasjon eller forening i Frivillighetsregisteret
  • Søknaden må gjelde midler til fremtidige konkrete tiltak, aktiviteter og materiell, og ikke faste driftskostnader og/eller vedlikehold. Påløpte kostnader og fullførte prosjekter omfattes ikke
  • Mottaker må fremme en søknad som tydelig beskriver formålet og bruken av midlene
  • Mottaker må legge ved dokumentasjon for kostnader ved omsøkt formål
  • Mottaker må forplikte seg til å sende dokumentasjon for at tildelt støtte er brukt til formålet. Kan formålet ikke gjennomføres skal pengene tilbakeføres fondet.
  • Mottaker forplikter seg til at Nordlys kan omtale prosjektene og tiltakene som fondet støtter.

Nordlys Plussfondet deles ut i tre runder årlig, med en pott på 100.000 kroner hver gang. Søkere kan søke på midler opp til 20.000 kroner som hel- eller delfinansiering.

Juryen har fritt skjønn med hensyn til valg mellom kvalifiserte søkere.

Søknadsfrist første tildeling: 25. mars

Søknad med vedlegg sendes plussfondet@nordlys.no

Kommentarer til denne saken