Har samlet inn over 15.000 slike: - Vi er ikke direkte lei, men...

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

På vegne av Miljødirektoratet har Bioforsk i snart ti år samlet inn prøver av hår og avføring fra brunbjørn i hele Norge. Og i løpet av de fem årene som de har utført landsdekkende prøver har de aldri funnet færre enn i 2014.

Trist lesing

Spesielt kan tallene for Finnmark virke alarmerende. Nedgangen er tilsynelatende dramatisk: I 2013 ble det registrert 76 brunbjørner i Finnmark. Et år senere var det tilsvarende tallet 34. Det er en nedgang på i underkant av 50 %.

- Det er viktig å påpeke at dette tallet er antallet registrerte bjørner. Det betyr ikke nødvendigvis at det er noen nedgang i selve bestanden, og er nok sannsynligivs et resultat av at vi har samlet inn færre prøver i Finnmark enn i fjor, sier Siv Grete Aarnes, laboratorieleder hos Bioforsk Svanhovd.

Samtidig som at tallene nok er trist lesning for enhver bjørnevenn i det nordligste fylket, kan forskningsorganisasjonen berolige dem som er bosatt i Troms. Her har nemlig antallet økt svakt fra 2013 til 2014.

På den positive siden

Samtidig som man opplever en relativt sterk nedgang i antall registrerte prøveeksemplarerer ser man også at det har vært en svak nedgang i Norge totalt - fra 148 i 2013 til 136 i 2014.

- Ett år trenger ikke bety så mye, og det er viktig å ta høyde for den generelle utviklingen som har vært de siste årene. Og den viser at bjørnebestanden holder seg relativt stabil her i landet, sier Aarnes.

Også antall kull med bjørneunger holder seg stabilt på landsbasis. Dette tallet har ligget mellom 6 og 7 de siste fem årene. Bestandsmålet fra myndighetshold er imidlertid hele 13 nye bjørnekull hvert år.

- Det som egentlig er det mest hyggelige som har kommet fram fra innsamlingene i 2014 er det faktum at bjørnebestanden later til å være mye mer balansert enn før. Estimater av antall hunbinner viser at det er blitt et mye mer balansert forhold mellom antall hanner og binner, sier biologen.

- Ikke direkte lei

Aarnes kan fortelle at de i løpet av årene som har gått har samlet inn hele 15000 prøver av hår og avføring fra brunbjørnene. Og hovedvekten av dette har altså vært bjørneskit.

-Vi har analysert mange bjørneprøver, og selv om vi ikke er direkte lei, så er vi veldig glad for at vi nå også analyserer prøver fra andre arter også. Vi har i år startet på genetiske analyser av bjørkemålere, og vi har over 4000 prøver liggende i fryseren, klar for analysestart, skriver Bioforsk på sine hjemmesider.

Artikkeltags