(TromsøBy)

Personskadeforbundet LTN (Landsforeningen for trafikkskadde) holder lørdag en landsomfattende demonstrasjon.

I Tromsø starter demonstrasjonen på baksiden av Ishavskatedralen klokka 12, der toget skal gå på fortauet over Tromsøbrua og inn til Stortorget.

Egen debatt på torget

Etter appellene på torget har Elin R. G. Johansen, leder for Personskadeforbundet i Tromsø, bestemt seg for å arrangere en debatt. Inspirasjonen fikk hun fra en tilsvarende markering i Oslo.

– Der var det mange gode poeng fra appellene som fortjente å bli løftet frem og diskutert enda mer. Blant annet at økt netthandel skaper mye skjult transport. «Fri frakt», står det ofte når vi handler varer på nett. Det betyr at transportkostnadene kjøres ned og skaper enda mer farlig transport.

Johansen mener vi som forbrukere bør spørre hvordan varene er blitt fraktet opp når vi handler.

– Vi har jo forbrukermakt, så det vil hjelpe. En annen ting vi kommer til å debattere, er søppeltransport. Det fraktes enormt mye søppel i Nord-Norge, og det fraktes hovedsakelig på veiene. Det har vært en stor økning, sier Johansen.

Savner to sektorer

Enda en sak hun vil løfte på debatten, er de økonomiske konsekvensene av trafikkskader.

– At folk blir skadet for resten av livet i trafikken, har enorme kostnader for samfunnet. Politikere liker å dra inn tall på alt mulig, men her bør det gjøres flere sammenligner på hva som lønner seg, mener Johansen.

Fire personer skal holde appeller før debatten. Johansen i Personskadeforbundet i Tromsø savner imidlertid appellanter fra to sektorer – helsesektoren og næringslivet – og hvordan de stiller seg til den økte tungtransporten på norske veier.

– Jeg har tatt kontakt med mange, men har ikke fått svar fra en eneste av dem. Om det skyldes en hektisk hverdag, vet jeg ikke, men det er synd. Om noen i disse sektorene ønsker å holde appell, kan de gjerne melde fra, oppfordrer Johansen.

Slik er appell-lista

Innleder: Elin R. G. Johansen, leder for Personskadeforbundet i Tromsø

Følgende skal holde appeller:

  • Pårørende
  • Frank Lauritzen i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF)
  • Ivar Prestbakmo, samferdselsråd i Troms
  • Tom Erik Forså, leder for Fylkesrådet for funksjonshemmede og Frp-politiker