Gå til sidens hovedinnhold

Planlagt sykehussammenslåing utsettes

Artikkelen er over 1 år gammel

Blir utsatt til våren 2021.

Med bakgrunn i Granavolden-plattformen er Helse Nord RHF bedt om å gjennomføre en utredning av en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. Rapporten fra arbeidet har vært på høring og er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

På bakgrunn av koronasituasjonen er igangsetting av utredningen utsatt og vil starte opp til høsten, med sikte på en beslutning våren 2021.

- Jeg mener det er riktig å stille i bero en beslutning om mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, slik at vi kan se saken i sammenheng med den allerede pågående prosessen i Helse Midt-Norge. Da kan vi se det i sammenheng og dra veksler på erfaringer som gjøres i utredningsarbeidet. Dessuten ville det ikke vært riktig å gått videre med en slik prosess i en situasjon der vi har en pandemi.

Regjeringen vil avvente å ta stilling til mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til våren 2021, for å kunne se saken i sammenheng med utredningsarbeidet som skal gjennomføres i Helse Midt-Norge RHF om mulig sammenslåing av to helseforetak.

Kommentarer til denne saken