(Nordnorsk debatt)

Mens ukrainerne flykter ned i bomberom og T-banestasjoner for å søke skjul fra russisk bomberegn, og det norske forsvaret skjerper sin beredskap på grunn av trusselen Russland utgjør, synes Ap-ordføreren i Bodø tiden er inne for å advare mot å være for streng med Russland.

At folk til folk-samarbeidet er et seiglivet selvbedrag i Nord-Norge er etter hvert klart for de fleste. Det er mange år siden dette hadde noe som helst med vanlige folk å gjøre. Men mange ordførere og offentlig ansatte byråkrater har følt seg betydningsfulle og investert mye prestisje i sin kontakt med Putins maktapparat på lokalt nivå. Spørsmålet er likevel hvor blåøyd en sentral Ap-ordfører i nord kan tillate seg å være.

Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa på årtier, med et presset Russland som terroriserer sivilbefolkningen i Ukraina. Mange i hovedstaden Kyiv er uten strøm og vann med vinteren på dørstokken.

At Ida Pinnerød, som er en respektert Ap-politiker i nord, ønsker å opprettholde dialog og vennskapsbyavtalen med russiske Vyborg i en slik situasjon, får bli hennes sak. Men det er unødvendig av henne å snakke om at andre nordnorske kommuner som sier opp sine vennskapsavtaler har innledet et “kommunekappløp om utenrikspolitikken”.

Tvert imot fortjener Tromsø og andre kommuner ros for å vise ansvar og sende tydelige signaler i en tid der Russland utsetter Norge og våre allierte for stadig mer trusler, etterretning og påvirkning. Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark sier Russland tester ut et bredt spekter av hybride virkemidler i Nord-Norge. Det er en merkelig logikk når en PRIO-forsker advarer Norge mot å brenne broer til Russland. Det er jo ikke Norge som driver på med angrepskrig i Europa.

Svaret på dette er ikke å sette vennskap på vent, men å avslutte vennskapene. Vårt håp er at andre nordnorske kommuner nå i stedet bruker energi på å revitalisere sine relasjoner til kommuner i Sverige og Finland. Der ligger det store muligheter for handel og investeringer, i motsetning til i Russland, der norsk næringsliv ofte har blitt plaget og motarbeidet.

Og best av alt: Hos svenskene og finnene kan Nord-Norge nå finne nye muligheter for å dyrke et fornuftig og troverdig folk til folk-samarbeid.