Huken brygg har nylig lagt inn en søknad om å få doble arealet sitt i lokalene i Storgata. Utestedet håper å kunne drive servering også i andreetasjen.

Dette får naboen Per Martin Saur til å reagere med å sende en rekke merknader som svar på nabovarslet.

Linnet & Co advokatfirma representerer Saur og frykter at leiligheten hans vil være «ubeboelig».

– Leiligheten til Saur vender mot dagens kontorlokaler med soverom, og dette har fungert noenlunde tilfredsstillende med dagens bruksformål står det i merknaden.

Frykter støy

– Et fremtidig pubformål vil sannsynligvis endre dette, og Saur frykter for sin del at hans leilighet vil bli ubeboelig.

Saur er en av byens utelivsgründere å vet hva slike utbygginger kan føre til hvis de ikke gjøres skikkelig.

– «Forsamlingslokale» slik det angitt i nabovarselet er kanskje gjeldende sosi-kode, men Saur kjenner utelivet i Tromsø relativt godt, og er vel kjent med konseptet for Huken.

– Ut ifra dette har planlagt bruk lite og ingenting til felles med et tilforlatelig forsamlingslokale. Dette blir et skjenkested, og det vil bli et lokale med størst publikumspåtrykk mot slutten av pub- og bar-åpningstid, står det i merknaden.

Nordlys var i kontakt med Saur og han ønsket i utgangspunktet ikke å kommentere saken mer enn det som står i merknaden. Men påpeker likevel hva som er problemet for hans del.

– Det er støy jeg er redd for, jeg har jo soverom mot gaten. Men jeg har ikke noe imot Håvard (Robertsen, eier av huken, journ.anm.), sier Saur til Nordlys.

Nitty Gritty

Den gangen restauranten Nitty Gritty skulle åpnes i Tromsø ble åpningen satt på vent flere ganger. Blant annet på grunn av klager på støy fra naboene, restauranten fikk blant annet ikke holde åpent til lengre enn 22:30. Det er slikt Saur ønsker å være føre var på, og unngå.

– Fra denne side vil man foreta nødvendige grep for å hindre at en tilsvarende situasjon som oppsto i «Nitty-Gritty» – saken igjen oppstår. Nettopp på denne bakgrunn skal varsles at det fra Saurs side ikke vil bli akseptert løsninger som medfører at gjeldende byggeforskrifts støykrav ikke overholdes, står det skrevet i merknaden.

– Vi hadde en lignende sak på Blå Rock, så jeg kjenner til problematikken. Jeg vil bare at han skal ta høyde for det, sier Saur til Nordlys.

I merknaden bes det om at Saur drøftes med de planlagte løsningene.

– Det bes om at man under prosjekteringsfasen drøfter planlagte løsninger med min klient, for om mulig komme frem til løsninger medførende at tiltaket blir levelig også for Saurs bolig. Inntil videre vil Saur klart tilkjennegi sin motstand mot en bruksendring for den del av lokalet som vender mot hans soverom – og vil ved en eventuell byggesøknad fastholde de merknader som allerede er sendt Tromsø kommune – med forbehold om ytterligere supplering frem mot vedtaksbehandlingen, står det i merknaden.

- Naturlig å komme med innspill

Daglig leder ved Huken Brygg Håvard Robertsen anser det som helt naturlig at utestedets nærmeste naboer ønsker å være med i prosessen med en eventuell utvidelse.

- Det er naturlig at de nærmeste naboene ønsker å komme med innspill og vil forsikre seg om at det blir gjort ordentlig arbeid. Vi er helt åpne for å snakke med Per Martin og komme frem til en løsninger som fungerer for begge parter, forsikrer han.

- Kan du forstå hans bekymring om at en utvidelse vil kunne medføre mer støy på nattestid?

- Det kan jo bli mer støy, men Huken har aldri vært kjent for å spille «deep house»-musikk langt ut på natt og ha veldig høyt støynivå, sier Robertsen.