Debatten om etablering av PCI-tilbud (se faktaboks) i Nord-Norge fortsetter, to uker før saken igjen skal til behandling i styret i Helse Nord.

I en uttalelse fra Troms Høyre, som ble vedtatt av fylkesstyret i helgen, ber partiet helseforetaket om å videreføre tilbudet slik det er i dag. Det vil si PCI-behandling fortsatt tilbys ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, men ikke ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Støtter fylkestinget

Fylkespartiet støtter dermed uttalelsen som kom fra fylkestinget i Troms 31. oktober, der Bodø-etableringen omtales som «verken økonomisk og faglig fornuftig og forsvarlig i dagens situasjon».

«Troms fylkesting ber derfor styret i Helse Nord om ikke å vedta etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø», heter det i fylkestingets uttalelse.

 

Saken har vært svært omstridt etter at Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, anbefalte helseforetaket om å opprette et PCI-senter i Bodø. Anbefalingen kom til tross for sterke protester fra UNN-miljøet, som frykter at en slik opprettelse vil splitte fagmiljøet i Tromsø og i sum gjøre tilbudet dårligere.

Ekstern risikoanalyse

En risikoanalyse gjennomført av en ekstern gruppe som ble satt ned etter forrige styremøte i Helse Nord, konkluderer med at planene for et PCI-senter i Bodø må oppgrades må oppgraderes vesentlig dersom tilbudet skal bli forsvarlig.

Administrasjonen i Helse Nord hadde opprinnelig foreslått å etablere et dagtilbud med evaluering etter fem års drift, mens risikoanalysen konkluderer med at det vil gi et dårligere og mindre trygt tilbud, enn det pasientene har i dag.

Frykter for tilbudet

Gruppen konkluderer videre med at et nytt tilbud i Bodø må være døgndrevet, ha to PCI-laboratorier og egen bemanning. Rapporten peker ogå på behovet for å styrke bemanningen i Tromsø for å understøtte tilbudet i Bodø, samt at UNN må kompenseres for tapte inntekter

 

Fagmiljøet i UNN mener at både investeringer og kostnader vil bli uforsvarlig store.

- Dette vil gå utover behandlingstilbudet for andre pasientgrupper, sa overlege Terje Steigen da han sammen med UNN-kolleger innkalte til pressemøte i etterkant av at risikoanalysen ble kjent.

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken ble besluttet utsatt igjen på styremøtet i Helse Nord 25. oktober. 17. desember skal den opp til behandling.

Kilder: Unikard.orgHelse Nord, Nordlys