Gå til sidens hovedinnhold

UNN-sjefen rydder unna all tvil: - Det blir ingen omkamper fra vår side

Artikkelen er over 3 år gammel

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er trygg på at UNN vil bestå som Nord-Norges eneste regions- og universitetssykehus. Nå går UNN-ledelsen helhjertet inn for å bidra til etableringen av PCI-tilbudet i Bodø.

Debatten om å opprette et PCI-tilbud i Bodø har skapt store motsetninger innad i Helse Nord-systemet. Sist uke besluttet styret i Helse Nord å etablere et PCI-senter i Bodø, og trosset dermed de sterke advarslene fra fagmiljøet på UNN og sykehusledelsen.

En del av motstanderne av det nå vedtatte PCI-tilbudet har antydet at dette er et signal på at Helse Nord planlegger en gradvis svekkelse av UNN i Tromsø til fordel for Nordlandssykehuset i Bodø.

Styreledere: - Åpenbar misforståelse

I en felles leserinnlegg hos Nordlys og Nordnorsk Debatt i dag avfeier Helse Nord-styreleder Marianne Telle og UNNs styreleder Jorhill Andreassen bekymringene.

- Det er en åpenbar misforståelse å se dette som et signal om at Helse Nord RHF planlegger en gradvis svekkelse av UNN til fordel for Nordlandssykehuset, skriver de to styrelederne.

De skriver videre at innbyggertallet i Nord-Norge kun gir plass til ett region- og universitetssykehus i landsdelen.

- Behandling av pasienter fra hele landsdelen er vesentlig for å opprettholde pasientvolumet som er nødvendig for å kunne drive spesialiserte regionfunksjoner med høy kvalitet på UNN. Dette krever at de andre foretakene i regionen må sende pasienter som har behov for regionfunksjoner til UNN, og at UNN må gis, og ta, en ledende rolle i faglige nettverk og være tilstede i og samarbeide nært med fagmiljøer fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i øst, skriver Telle og Andreassen i innlegget på Nordnorsk Debatt.

Her kan du lese hele innlegget.

Har fått spørsmål

Tor Ingebrigtsen, administrerende direktør ved UNN, er glad for den tydelige klargjøringen fra Helse Nord-styreleder Marianne Telle.

- Jeg synes det er en klokt og helhetlig tilnærming til det fremtidige samarbeidsklimaet i Helse Nord og i de underliggende foretakene. Styrelederne sender også et viktig signal til UNNs ansatte i etterkant av PCI-saken, sier Tor Ingebrigtsen.

Han sier at han den siste tiden har fått flere spørsmål om hvordan han ser på tillitten innad i Helse Nord og det fremtidige samarbeidsklimaet.

Nå ønsker Ingebrigtsen å rydde all tvil av veien.

- Jeg har full tillit til ledelsen og styret i Helse Nord, og nå skal vi gå inn i det regionale helseprosjektet som det er å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset. Selv om vi har vært uenige i dette vedtaket, så respekterer og forholder vi oss til det som Helse Nord-styret beslutter. Nå er beslutningen tatt, og da skal vi legge innsats i å gjennomføre, sier Ingebrigtsen.

Ingen omkamp

Også han har fått med seg at flere har stilt spørsmål ved om Helse Nord planlegger en svekkelse av fagmiljøene ved UNN til fordel for Nordlandssykehuset.

- Jeg er glad for at Marianne Telle sier det ikke er grunnlag for å se PCI-saken som et signal om en slik utviklingsretning, sier Ingebrigtsen.

- Tror du det blir ro innad i Helse Nord nå?

- Ja, det legger jeg til grunn for mitt videre arbeid.

- Det blir ingen omkamper?

- Nei, det blir ingen omkamp fra UNN sin side i denne saken, svarer UNN-direktøren.

Kommentarer til denne saken