Gå til sidens hovedinnhold

PCI-tilbud til Bodø i slutten av 2019

Artikkelen er over 2 år gammel

Styret i Helse Nord vedtok i desember i fjor at et PCI-tilbud skal opprettes ved Nordlandsykehuset i Bodø. I styrevedtaket heter det at PCI-tilbudet har planlagt oppstart i 2019.

Helse Nord vurderte å bygge midlertidige lokaler for PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø, men kostnadene ble vurdert som for høye.

Dermed åpner PCI-senteret når høyblokka ved Nordlandssykehuset er ferdig oppusset, skriver NRK Nordland.

Høyblokka skal, som AN tidligere har skrevet, være ferdig mot slutten av 2019.

Skal øke samarbeidet

Hjertespesialist og overlege Anders Hovland ved Nordlandssykehuset sier at ventetida skal brukes godt.

- Arbeidet for å rekruttere nye hjertespesialister til Bodø er i rute. Vi jobber for fullt med å rekruttere egne folk som opplæres til å bli PCI-operatører. Denne rekrutteringen går veldig bra. Vi vil også øke samarbeidet med Tromsø ytterligere slik at vi kommer i gang med PCI-drift i Bodø i slutten av 2019, sier Hovland til NRK.

Skapte debatt

PCI-saken skapte over lang tid heftig debatt i Troms og Nordland. PCI-saken sto første gang på agendaen til styret i Helse Nord på høsten i 2016, men ble utsatt i påvente av en høringsrunde. Da saken skulle opp i februar 2017 ble den utsatt igjen, etter sterke reaksjoner fra fagmiljøet i Tromsø.

Helse Nord la fram saken på nytt til styremøtet i oktober 2017. Helse Nord-direktør Lars Vorland innstilte på å opprette et PCI-tilbud i Bodø. Men styret ba om mer informasjon, og utsatte saken på nytt. I desember 2017 vedtok styret, mot en stemme, å opprette et tilbud ved Nordlandssykehuset.

Dette er PCI-saken

PCI (Perkutan koronar intervensjon) omtales ofte som utblokking og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.

Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.

Til nå har eneste PCI-senter Nord-Norge vært lokalisert ved UNN i Tromsø.

Helse Nord vil desentralisere dette tilbudet til Nordlandssykehuset i Bodø som en senter-satelitt-modell.

PCI-saken sto første gang på agendaen til styret i Helse Nord på høsten i 2016, men ble utsatt i påvente av en høringsrunde.

Foran styremøtet i februar foreslo Helse Nord-direktør Lars Vorland å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

20. februar, to dager før styremøtet, kom nyheten om at PCI-saken ble utsatt. Utsettelsen kom etter en rekke sterke reaksjoner fra fagmiljøet i Tromsø.

Helse Nord la fram saken på nytt til styremøtet i oktober. Med samme innstilling. Men styret ba om mer informasjon i PCI-saken, og utsatte den på nytt.

Styret i Helse Nord RHF behandlet PCI-saken 13. desember 2017.

Der ble det vedtatt mot en stemme å opprette et PCI-tilbud i Bodø.

Planlagt oppstart er i 2019.

Kommentarer til denne saken