Gå til sidens hovedinnhold

Aksepterer ikke at tilbudet svekkes i Tromsø

Artikkelen er over 4 år gammel

- Vi aksepterer ikke at pasientsikkerheten og det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) risikerer å bli svekket.

Det sier en rekke topppolitikere mandag morgen  i en tverrpolitisk uttalelse om  PCI-striden som avgjøres i Helse Nords styremøte i Tromsø onsdag.

- UNN representerer en unik trygghet for landsdelen. PCI-behandlingen som tilbys holder høyt internasjonalt nivå. Resultatene av behandlingen måles ved dødelighet etter hjerteinfarkt. Nord-Norge ligger på samme nivå som resten av Norge, blant de beste i verden, ifølge data fra det norske kvalitetsregisteret for hjerteinfarkt. Ved å etablere et PCI-senter ved Nordlandssykehuset (NLSH) med ambulerende personell fra Tromsø, så vil den tilgjengelige kompetansen ved UNN bli redusert. Vi frykter at det samlede tilbudet i regionen svekkes. Et allerede lite fagmiljø deles opp og får færre behandlinger, noe som igjen reduserer erfarings- og samkjøringsgrunnlaget for et komplekst fagfelt – særlig for de kompliserte hjerteinfarktene, sier blant andre fylkesrådsleder Cecilie T. Myrseth i Troms.

Med på laget har hun Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark, Rune Gjertin Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger, Alf E. Jakobsen, ordfører i Hammerfest, Alta-ordfører Monica Nielsen, Geir-Inge Sivertsen, leder av Midt-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind, leder av Sør-Troms regionråd Øyvind Evanger, leder av Nord-Troms regionråd, Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen og Tromsø-ordfører Kristin Røymo.

- Vi kan ikke se at de to PCI-sentermodellene, ett i Tromsø og ett i Bodø, kan dokumentere styrking av det totale tilbudet i regionen. Vi etterlyser også en analyse av hvilke konsekvens en oppbygging av et PCI-tilbudet ved NLSH vil kunne få for PCI-tilbudet ved UNN. Vi stiller også spørsmål ved hvorfor den faglige flertallsinnstillingen fra Helse Nord ikke vektlegges mere, og hvorfor vi alle ikke ble invitert til høring. Distriktshensynet synes også å mangle. Finnmark har fortsatt landets høyeste dødelighet for hjerteinfarkt og ligger lik Longyearbyen i landsdelens yttergrense. Der er det ikke like mange fagmiljøer og spesialisttjenester som ellers i Nord-Norge. Vi vet at det haster når mennesker blir hjertesyke. Pasientene vil ofte trenge fagmiljøer som inkluderer hjertekirurger, spesialiserte sykepleiere og anestesi sammen med PCI-operatørene. Alt dette har UNN. Et dagsenter i Bodø vil ikke løse det totale behovet.

I pressemeldinga konkluderer de med at den faglige innstillinga må være utslagsgivende for styrets behandling onsdag.

- Eventuelt anbefaler vi at saken utsettes og at et bredere faktagrunnlag fremskaffes for å kunne imøtekomme visjonen når det gjelder PCI-tilbudet.

Kommentarer til denne saken