Påstått fryktkultur sentral i søksmål mot UNN: – Forankret i toppledelsen

Utbredt fryktkultur ved UNN, hevder saksøker Rita Kral. Har ikke noe med saken å gjøre, mener UNN.