Pasient lå utskrivningsklar i 51 døgn: «Uverdig», mener UNN

Allerede 6. januar var kvinnen klar til å bli skrevet ut av sykehuset. Først denne uka fikk hun plass hos Tromsø kommune.