Sjåføren hadde levert en pakke da han fikk parkeringsboten. Nå ber han kommunen gjøre opp for ham

Sjåføren var på et leveringsoppdrag i jobb for kommunen, da han fikk parkeringsbot. Nå krever kommunen at han selv betaler.