2002: Stakkevollveien er i så dårlig stand at det er trafikkfarlig.