- Det er bare flaks at vi ikke har våknet opp til overskrifter om at mangel på senger har forårsaket dødsfall

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommuneoverlegen i Nordreisa truet med å si opp dersom politikerne vedtok helsekutt.

DEL

Kommuneoverlegen truet med å si opp dersom kommunestyret vedtok pleie og omsorgskutt.

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen ga i går en dramatisk beskrivelse av situasjonen i pleie og omsorgssektoren i Nordreisa, og slo fast at han ikke lengere kunne ta ansvar for situasjonen.

– Det er bare flaks at vi ikke har våknet opp til overskrifter om mangel på senger har forårsaket dødsfall. Dersom de kuttene som nå er foreslått blir vedtatt, kan jeg ikke ta ansvar for tjenesten, sa Roarsen fra kommunestyrets talestol.

Bakgrunnen var et forslag fra formannskapet om å kutte et planlagt omsorgstilbud, som skal etableres til sommeren.

– Uforsvarlig kutt

Roarsen mente dette kuttet ville være uforsvarlig.

– Når det gjelder sykehjemmene så står det akkurat i dag 16 personer på venteliste for fulltidsplass. Vi har også store utfordringer når det gjelder korttidsplass. De 4 sykestuesengene som skulle brukes til øyeblikkelig hjelp og korttidsopphold, er store deler av året opptatt av sykehjemspasienter.

– Vi har nå 5 utskrivingsklare pasienter liggende på UNN. De er kommunens ansvar, men vi har ikke plass til å ta i mot dem. Det er en vanskelig situasjon for pasientene og deres pårørende, og i tillegg vil 5 pasienter koste kommunen 600.000 kroner i dagbøter dersom de ligger en måned på UNN.

– Behovet er prekært

- Behovet et prekært, understreket Roarsen. – Vi som går vakter kommer stadig opp i situasjoner der det er behov for å legge inn en pasient, og vi ikke har ei ledig seng noe sted. Dette er etter hvert blitt en daglig foreteelse.

– Situasjonen er også en stor belastning for mange pårørende. Jeg har eksempel der en sønn må ta seg av sin demente mor som åpenbart burde hatt en sykehjemsplass. Han får henne opp om morgenen, får skiftet på, og matet henne før han selv må på jobb. Når han kommer tilbake etter arbeidsdagen sitter moren i den samme stolen. Det at vi ikke kan tilby folk i denne situasjonen så mye som en avlastningsplass, er ingenting å være stolt over, sa kommuneoverlegen.

Overfylte sykehjem

Sykehjemmene i Nordeisa er overfyllt. I høst ble flere rom omgjort til dobbeltrom for å øke kapasiteten. Det har ikke løst problemet. Vi har pasienter på gangen, og på pårrørenderom. Rom som ikke er ment for pasienter, og som for eksempel ikke har toalettfasiliteter, sier Roarsen til Nordlys.

Etter kommuneoverlegens dramatiske beskrivelse av situasjonen i pleie og omsorgssektoren, ble kuttforslaget avvist av et enstemmig kommunestyre.

Artikkeltags