Øyvind har mistet 7500 ansatte. Nå kjemper han for at konsernet skal overleve krisen

– Ingen er så rike at de klarer disse kostnadene.