Overgrepsoffer sviktet av barnevernet, krever åtte millioner i erstatning