Valgfritt påsketilbud for Nordlys+ – 1 kr første måned eller 99 kr for 8 uker. Bestill her!

Salangen lensmannskontor er i ferd med å rulle opp en av norgeshistoriens mest omfattende overgrepssaker. En mann i 60-årene er siktet for besittelse av over 3,3 millioner bilder der barn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Til sammen er over fem millioner bilder og tretti tusen videoer kategorisert.

Lensmann Hans Roar Rasmussen innrømmer til Nordlys at saken er svært belastende for lensmannskontoret. Betjenter fra lensmannskontoret har i samarbeid med datakrimenheten i Harstad og Kripos gjennomgått et enormt bilde- og videomateriale.

- Det er en stor belastning å jobbe med saken. Det er et arbeid som setter føelselser i sving også hos garvede tjenestemenn, sier Rasmussen.

Rasmussen sier at det er viktig å ta vare på de ansatte i et slikt arbeid.

- Det er et perspektiv vi er nødt til å ta på alvor.

LES OGSÅ: Politiet: - Kanskje den aller største overgrepssaken i Norge noensinne

- Håper å bli ferdig til sommeren

Påtaleleder i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen, opplyser til Nordlys at man har jobbet med saken i nærmere 16 måneder. De første beslagene i saken ble gjort i desember 2014.

- Vi håper å kunne bli ferdig til sommeren. Det er målet, sier Ravnåsen.

- Samtidig er det viktig å få gjort arbeidet ordentlig. Det kan være fristende, men man tar ingen snarveier i en slik sak.

Kan ha produsert selv

Politiets prioriterte oppgave er nå å finne ut av om mannen i 60-årene selv har utført eller medvirket til seksuelle overgrep mot barn. Man forsøker også å finne ut av hvorvidt mannen selv har distribuert bilder.

Foreløpig har politiet ingen bevis for at mannen selv har medvirket i produksjonen av bildene.

- Vi ser etter om det er bilder som kan avsløre om vedkommende har vært delaktig i produksjonen av bildene. Det kan være mange detaljer som kan være av betydning. Man forsøker også å identifisere ofrene, sier påtaleleder Ravnåsen.

Det har ikke vært begjært fengsling av mannen på noe tidspunkt i saken. Kripos er koblet inn i saken.

Den siktede mannen er bosatt i Salangen lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet består av de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen,

LES OGSÅ: Kripos: - Viktigst å avklare om personen har begått fysiske overgrep

Dette er saken

En mann er siktet for brudd på straffelovens paragraf 204a. Øvre strafferamme er på fengsel i inntil tre år.

I straffeloven heter det at «den som produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (...) straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år».

Den siktede mannen har tilhørighet til Salangen lensmannsdistrikt. Distriktet omfatter de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen.

Ifølge Salangen lennsmannskontor er fem millioner bilder og over 32 tusen videoer tatt beslag i og gjennomgått. Av disse er tre millioner bilder og over 20 tusen videoklipp kategorisert som ulovlig og straffbart materiale.

1,3 millioner og 7.606 videoer er kategorisert som mulig straffbare. 83.577 bilder og 5.165 videoer er ifølge lensmannskontoret kategorisert som 'annet'.