Salangen lensmannskontor opplyser overfor Folkebladet at de nå ruller opp en overgrepssak de selv karakteriseres som en av Norges største noensinne. Det skal ifølge lensmann Hans Roar Rasmussen være gjort beslag i over fem millioner bilder i saken. Over fire millioner av bildene har status som straffbare eller 'mulig straffbare'.

Leder for retts- og påtaleenheten i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen, bekrefter overfor Nordlys at politiet står overfor et omfattende arbeid.

- Jeg kan bekrefte at én mann er siktet, og at han er tilhørende lensmannsdistriktet. Det er gjort beslag i et omfattende materiale, sier Ravnåsen til Nordlys.

- Kanskje den aller største i Norge

Mannen er siktet for besittelse av ulovlig seksuelt overgrepmateriale mot barn. Strafferammen er på fengsel inntil tre år.

Til Folkebladet sier lensmann i Salangen, Hans Roar Rasmussen, at saken er av et voldsomt omfang. Lensmannen beskriver det selv som «hinsides enhver fatteevne».

– Dette er et enormt omfattende materiale, også i en nasjonal målestokk. Jeg har fått tilbakemelding på at denne saken er en av de største sakene i Norge, kanskje den aller største. Vi foretar nå en kategorisering av materialet på en helt spesiell måte, sier lensmannen.

Kripos er koblet inn

Til Folkebladet opplyser lensmannen at 3.324.225 stillbilder og 21.161 videoer er kategorisert som straffbart materiale. I tillegg er 1,3 millioner bilder og flere tusen videoer kategorisert som potensielt straffbare (se faktaboks).

Til sammen er over fem millioner bilder og tretti tusen videoer kategorisert.

Politiet kan heller ikke utelukke at det er flere personer involvert i saken. Om den siktede personen vil ikke Salangen lensmannskontor si noe mer at de bekrefter at personen er fra lensmannsdistriktet. Også Lavangen og Gratangen kommune hører til lensmannsdistriktet, i tillegg til Salangen kommune.

Den siktede mannen er ikke begjært varetektsfengslet, opplyser påtaleleder Ravnåsen. Det har derimot blitt tatt beslag i datautstyr.

Salangen lensmannskontor har fått bistand fra datakrimenheten i Harstad i saken. Også Kripos er koblet inn i saken.

Dette er saken

En mann er siktet for brudd på straffelovens paragraf 204a. Øvre strafferamme er på fengsel i inntil tre år.

I straffeloven heter det at «den som produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (...) straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år».

Den siktede mannen har tilhørighet til Salangen lensmannsdistrikt. Distriktet omfatter de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen.

Ifølge Salangen lennsmannskontor er fem millioner bilder og over 32 tusen videoer tatt beslag i og gjennomgått. Av disse er tre millioner bilder og over 20 tusen videoklipp kategorisert som ulovlig og straffbart materiale.

1,3 millioner og 7.606 videoer er kategorisert som mulig straffbare. 83.577 bilder og 5.165 videoer er ifølge lensmannskontoret kategorisert som 'annet'.

Lensmann i Salangen lensmannsdistrikt, Hans Roar Rasmussen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar fredag kveld.