VG skriver i dag at den overgrepssiktede barnehageansatte i Tromsø tidligere har hatt praksis i en annen nordnorske barnehage. Dette mens han tok utdanning ved en folkehøgskole i nord på midten av 2000-tallet.

– Det er korrekt at alle som går den linjen vedkommende gikk på hos oss, har en barne- og ungdomspraksis, bekrefter rektor ved folkehøyskolen overfor VG.

Ifølge avisen skal barnehagen ha iverksatt tiltak etter at det ble at mannen ble siktet for overgrep. Politiet i Tromsø offentliggjorde onsdag at mannen er siktet for overgrep mot 11 barn.

– Vi har hatt kontakt med den aktuelle barnehagen og er trygg på at de følger opp dette på en adekvat måte, sier rådmannen i den aktuelle kommunen til VG.

VG har også fått bekreftet at mannen hadde en trenerrolle for et annet fotballag mens han gikk på folkehøyskolen.

- Han var tilknyttet to lag, hvor han var hjelpetrener. Dette var jenter fra 12–13 år og oppover. Han tok også trenerutdanning i denne perioden, og fullførte alle fire modulene. Han hadde dette som fritidssyssel, han var fotballinteressert og ville gjøre noe ved siden av skolen, opplyser en tidligere leder i klubben til VG.