– Det er summen etter at man har gjort fradrag for tilståelse og for den lange saksbehandlingstiden hos politiet, og tatt hensyn til mannens alder, forteller Fause.

Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre barnebarn. Han har erkjent straffskyld for overgrep mot de to eldste, men ikke den yngste, men statsadvokat Fause mener retten må legge de tre brødrenes forklaringer til grunn.

– Jeg la ned påstand om at han er skyldig etter tiltalen, og argumentert for at han også må domfelles for den siste posten, sier han.

Det skriver iFinnmark.no.

Les også: Bestefar (90) erkjenner at han er pedofil. Nå vil han gjøre opp for seg

Sjelden dokumentasjon

Onsdag fortalte alle de tre brødrene om store psykiske problemer og hvilke utfordringer det har gitt i hverdagen. Statsadvokat Lars Fause mener man i denne saken har fått et sjeldent innblikk i konsekvensene av seksuelle overgrep i barn- og ungdommen.

– Når fornærmede først i voksen alder anmelder, kommer skadevirkningene tydelig fram, og her var det veldig tydelig på alle tre, noe som også var vel dokumentert. Det stikker dypt, det er det ingen tvil om, sier han.

Det la også bistandsadvokatene vekt på da de la ned sine påstander om oppreisningserstatning til de tre brødrene. Hilde Camilla Stærk representerer den yngste, og ba om 100.000 kroner i oppreisning.

Edel Hennie Olsen representerer de to brødrene som nå er i 20-årene. Hun ba om oppreisning på henholdsvis 150.000 og 200.000 kroner, i tillegg til erstatning for betalingsutgifter til behandling over år.

– Vi har fått belyst særlig store skader på de to eldste. Veldig ofte er det sånn at de fornærmede ikke har rukket å få slike skader i saker som dette, fordi man avdekker det tidligere, og skadene kommer seinere. Men her har vi fått se hvor store plager man kan få, og at dette resulterer i langvarig behandling, sier Olsen.

Les også: Bestefar (90) innrømmer overgrep mot barnebarna

Saken fortsetter

Hun forteller at saken vil fortsette i rettsapparatet også etter at dom er falt. Da skal man ta opp spørsmålet om menerstatning, og gitt tap av framtidig inntekt.

– Dette blir skilt ut og behandles seinere, noe som betyr at straffesaken ikke avsluttes. Det kommer en dom og straffeutmåling, men så vil man videreføre behandlingen og få uttalelser fra sakkyndige. Det handler om forsinket utdanning og tap av inntekt for eksempel, sier hun.

- Må se på alderen

Martin Bråteng representerer den tiltalte 90-åringen, og ba torsdag om at han frifinnes for overgrep mot det yngste barnebarnet, og ellers anses på mildeste måte.

– Tiltalte har ikke erkjent straffskyld for den ene posten. Ellers la jeg vekt på at dette har tatt svært lang tid, og at tiltalte helt fra avhør har erkjent straffskyld. Så var det tiltaltes alder og helsesituasjon. Jeg mener det kan være av betydning for selve straffeutmålingen, og mener at de formidlende omstendighetene kan åpne for en betinget dom, sier han.

Statsadvokat Lars Fause mener på sin side at det er Kriminalomsorgen som må ta stilling til 90-åringens soningsdyktighet.

– Gitt at det blir ubetinget fengsel, må det vurderes av Kriminalomsorgen når dommen er rettskraftig, sier han.