FREMOVER: Ifølge Fjordsmolt AS rømte om lag 217.000 settefisk forrige uke fra settefiskanlegget på Hellaren i Grovfjorden i Skånland i Troms. Rømmingen skjedde tirsdag i forrige uke i forbindelse med arbeid ved anlegget. Samme dag fikk Fiskeridirektoratet melding om lakserømmingen.

– Fisken er oppgitt å være rundt 13 gram og skal i utgangspunktet ikke kunne overleve i sjøvann, skriver direktoratet på sine nettsider.

De skriver at det blir gjort analyser på gjenværende fisk for å sjekke sjøvannstoleransen, og at det vurderes om selskapet Fjordsmolt AS skal pålegges en oppfølgende miljøundersøkelse i området. Fjordsmolt AS opplyser at de har gjenfanget rundt 76.000 fisk.