Økning i alle typer trafikkovertredelser - unntatt rus.Antall fartsovertredelser har økt markant siden i fjor. Det gjelder både mindre overtredelser og grovere fartsovertredelser som gir førerkortbeslag.

Det viser statistikk distriktleder Geir Marthinsen i UP sendte ut onsdag kveld.

Antall fartsovertredelser har økt med over 10 prosent. Samlebetegnelsen "andre overtredelser" har hatt en tidobling. Men det er en liten nedgang i antall tatt for ruskjøring.

- Tallene taler for seg, skriver Marthinsen i en kommentar. Men han sier også kontrollresultatene i fjor og i år ikke er direkte sammenlignbare av flere årsaker.

- I tillegg er trafikkbildet i 2022 betydelig annerledes enn det var i 2021 pga Covid. I 2021 var det begrenset med trafikk fra utlandet, mens vi i år ser at den utenlandske trafikken har vært betydelig.

Type overtredelse Pr juli 2022 Pr juli 2021 Juni+juli 2022 Juni+Juli 2021
Fartsovertredelser 10467 10190 4626 3840
Grov fart (fk-beslag) 454 404 243 168
Rus 178 194 50 41
Mobilbruk 969 916 231 141
Andre overtredelser 2082 795 208 102

Marthinsen sier de har registrert overtredelser som er det dobbelte av tillatt hastighet i alle fartssoner.

- Høyeste hastighet målt så langt i år er 220 km/t på Sennalandet i Finnmark

Året har så langt gitt en sterk økning i antall alvorlige ulykker over hele landet. Så langt i år har 73 personer omkommet i trafikken, sammenlignet med 80 personer i hele fjor. I slutten av juni samlet flere aktører seg til krisemøte for å vurdere tiltak.

– August er tradisjonelt en måned med mange alvorlige ulykker. Derfor blir vi bekymret for august når vi ser den trenden som har vært, sier Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen til TV 2.

Vegvesenet sier det er aktuelt å sette ned fartsgrensen for å forhindre flere dødsulykker på norske veier.

– Vi håper at det kan være et tiltak på enkelte strekninger der farten kan være for høy og at det kan gi en effekt å sette ned farten.

– For eksempel fra 80 til 70 på landevei enkelte steder.

Vegvesenet har tidligere varslet økt bruk av fotobokser for å få forhindre trafikkulykker.