- Vi ser ganske alvorlig på at det ligger mange ferdigbehandlede pasienter og hindrer at andre pasienter får den behandlingen de trenger

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkeslegen i Troms har åpnet tilsynssak mot Tromsø kommune.