Det samiske navneforslaget er Dávvin, og skal bety «lengst nord», men det er ikke grammatisk korrekt og kan ikke brukes som stedsnavn, forteller en forsker til Aftenposten.

– På samisk danner man nye endelser med kasus, men «Dávvin» i seg selv er allerede bøyd. Det er som å vedta at det norske navnet er «Nord på», inkludert særskrivingsfeil, sier forsker Mikkel Berg-Nordlie ved universitetet Oslo Met.

– Det er jo utrolig flaut. Dette skal bli det desidert største samefylket i Norge, og det innbyr ikke akkurat til tillit å åpne slik, sier Berg-Nordlie.

 

Sametingspresident Aili Keskitalo er heller ikke imponert.

– Det alternativet er ikke anbefalt av Sametinget. Vi skal ha en dialog med fylkeskommunene fremover, sier hun. En variant tinget forslår, og som får støtte fra Språkrådet, er «Romssa ja Finnmárkku fylka», en videreføring av dagens samiske fylkesnavn.

Det kvenske navneforslaget kan også bli problematisk. Ruija skal bety «nordlyslandet» eller «det nordligste». Betegnelsen har vært brukt både om hele Norge og om kystområdene i Troms og Finnmark, ifølge språkdirektør Åse Wetås.

– Navnet dekker i tradisjonen derfor delvis et annet område enn de to fylkene, sier hun.

Til VG sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik at navneforslaget kom under et møte i oktober og har siden da blitt hengdende med i prosessen.

Hun sier videre at de to fylkene nå vil ta initiativ til en ordentlig runde med de samiske miljøene for å finne en egnet løsning på navn til det nye fylket.

 Se også: