Vannet i Tromsø har vært dødt i mange år. Nå kan ørret fra Ringvassøya flytte inn

DØDT: Vannet på Ørretholmen har vært dødt i mange år, nå kan det bli hjem for 30 ørreter fra Ringvassøya.

DØDT: Vannet på Ørretholmen har vært dødt i mange år, nå kan det bli hjem for 30 ørreter fra Ringvassøya. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ørretholmen kan leve opp til navnet dersom prosjektet lykkes.

DEL

Tromsø kommune har mottatt en søknad om tillatelse til å sette ut fisk i det nederste vannet ved Ørretholmen. Fisken, totalt 30 små ørret, skal hentes fra vann og vassdrag på Ringvassøya - med grunneiers tillatelse.

Av brevet fremgår det at prosjektet gjøres i forbindelse med oppfølging av beboere innen rus- og psykiatritjenesten.

Tidligere år har det vært fisk i vannene ved Ørretholmen, men ifølge søker er disse fiskeressursene i dag lik null. Vannet det søkes om å bruke, ligger i tilknytning til to andre vann - også disse uten fisk.

I et av de tilknyttede vannene renner en bekk med dreneringsvann ut i sjøen gjennom et rør. Dette vil det bli satt småmasket gitter over, for å forhindre fisken i å svømme ut.

Fra og med utsettingen vil vannet bli observert på daglig basis, hvor det skal registreres fisk som blir observert, og eventuell død fisk. Ut over vinteren skal det gjøres tiltak som å borre hull i isen, og fiske opp én til to fisk for å kartlegge veksten.

All fisk blir satt ut igjen, og det brukes skånsomme redskaper.

Ifølge søknaden er det godt med mat til fisken, i form av ulike insekter og plantevekster i vannet.

Det legges ikke opp til uttak av fisk med det første, men over tid kan det åpne seg muligheter, dersom prosjektet viser seg bærekraftig.

LES OGSÅ: Ørretholmen mister nattevakten - beboere frykter mer stoff og vold

LES OGSÅ: Nå lover de bedre forhold for hjemløse John-Martin

Artikkeltags