(Nordnorsk debatt)

Mack har de siste årene vært gjennom sin kanskje tøffeste periode siden bryggeriet ble etablert i Tromsø i 1877 av Ludwig Mack.

Bryggeriet har slitt med stygge underskudd og økte kostnader. Det ble gjort store investeringer da produksjonen ble flyttet til nabokommunen Balsfjord. Viktige inntekter forsvant også da Mack ble stengt ute fra Rema-hyllene.

I tillegg har bedriften det siste året mistet store deler av markedet i utelivsbransjen på grunn av Covid-19 og nedstengninger.

Uken før påske ble det kjent at Mack likevel forventer et resultat på over 40 millioner kroner for 2020. Det er en forbedring på 70 millioner kroner – sammenlignet med 2019-tallene.

Mye av dette skyldes at Mack kan vise til en kraftig vekst i dagligvaremarkedet i Norge, med hele 47,1 prosent. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at bedriften samtidig sparer lønnsutgifter fordi en del av de ansatte er permitterte på grunn av korona-krisen. Det er viktig at ledelsen signaliserer et ønske om å få de permitterte tilbake i arbeid raskest mulig.

Uansett må resultatet sies å være imponerende, under ledelse av direktør Roger Karlsen. Mack preges av vilje til nyskapning og utmerker seg med offensivt markedsarbeid. Nylig inngikk Mack en kontrakt med dagligvarekjeden Woolworth i Australia. Det viser potensialet i eksport av kvalitetsvarer fra det arktiske Norge.

Mack er en viktig identitetsmarkør for Tromsø og Nord-Norge. Når en bedrift mange i byen og landsdelen slutter opp om leverer gode økonomiske resultater i krevende tider, er det inspirasjon til andre lokale virksomheter. Det viser at det er lys i tunellen, selv om den pågående krisen får store konsekvenser for mange bedrifter, byr det også på muligheter til omstilling.

At en relativt liten aktør i bryggeribransjen leverer pene overskudd, vil åpenbart bli lagt merke til. Det kan selvfølgelig også gjøre Mack mer attraktive – eller sårbare - for oppkjøp fra store internasjonale giganter. Vi håper det ikke skjer, Mack har selv vist at det er mulig å komme sterkt tilbake etter nedturer. Og være «lykkelig som liten» med langsiktig og lokalt eierskap.