Oppsiktsvekkende trend hos bankene – kan gi rekordpriser på boligmarkedet

Av

Flere får større kjøpekraft med lavere rente. – Kan by 10 til 15 prosent mer på boliger enn tidligere.