Oppretter teststasjon for korona på Senja

DEL

Fra og med kommende mandag oppretter Senja kommune en egen teststasjon for korona. Teststasjonen skal være i bygget til gamle Silsand Ungdomsskole, og gjør det mulig å øke testkapasiteten i kommunen, samtidig som fastlegetjenesten kan ha normal drift.

Fra testsenteret åpner skal koronatesting avtales på egen direktetelefon til senteret, opplyser Senja kommune i en pressemelding fredag morgen.

225 tester i uka

Helsedirektoratet har bedt norske kommuner om å prioritere TISK-strategien høyt. TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Gjennom å ha et godt tilbud for testing ved mistanke om korona ønsker Senja kommune tidlig å avdekke lokal smitte, raskt sette i gang smittesporing, isolere smittede og sette nærkontakter i karantene. Hensikten er å avdekke og begrense lokale utbrudd raskt og effektivt.

Kommunene er bedt om å ha en testkapasitet på 1,5 % av befolkningen per uke, samt å raskt kunne skalere opp til 5 prosent. For Senja kommune tilsvarer 1,5 prosent testing per uke 225 tester, mens testing av 5 prosent av befolkningen betyr at Senja må teste 750 personer per uke. Det er en krevende oppgave.

Til nå har testingen i Senja kommune blitt gjort av fastlegetjenesten. De har de siste ukene testet rundt 175 per uke. Fastlegetjenesten opplever at testingen tar mye tid og ressurser, samt at tilgjengeligheten for både de som kun ønsker en test og andre pasienter lider under dette.

Oppfordrer til å ta kontakt

Målgruppa på det nyopprettede senteret er først og fremst de med luftveissymptomer som ønsker å teste seg og ikke har behov for vurdering av lege.

Alle som skal testes ved den nye teststasjonen må på forhånd avtale time på telefon: 77 87 15 15.

Henvendelsene blir tatt imot, vurdert og prioritert av sykepleiere. Senja kommune følger FHI sine prioriteringer av hvem som anbefales testing, der altså den viktigste gruppa er personer med luftveissymptom.

Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte.

Kommunen kan ha behov for mer personell ved testsenteret. De er takknemlig for de som har meldt seg, men fortsatt interessert i flere. Disse gis opplæring og er en helt avgjørende ressurs for kunne opprettholde god testkapasitet over tid.

Interesserte kan kontakte Torhild Isaksen, mobil 48 49 77 18.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken