(Nordnorsk debatt)

Forsvarets tidligere permsenter på Sydspissen ble kjøpt av Tromsø kommune i 2021 etter at et enstemmig formannskap sa ja til prisen på 113 millioner kroner.

Nå har en arbeidsgruppe sett på hva Sydspissen kan brukes til, og hva det vil koste å ruste opp det gamle bygget.

Arbeidsgruppen foreslår at man i første omgang samlokaliserer flere kommunale tilbud som i dag holder til andre steder i byen, kan vi melde i Nordlys. Blant annet foreslås det en samlokalisering av dagsenter Laureng, Frisklivssentralen, Losen lavterskelsenter, Aktivitetssenteret Losen, Forebyggende hjemmebesøk og Demenskoordinator.

I tillegg ønsker kommunen å gjøre senteret tilgjengelig for frivillige organisasjoner. Innbyggere som vil engasjere seg i frivillig arbeid vil kunne møte relevante organisasjoner på Sydspissen.

Og ikke minst, vil man åpne senteret til naboene i bydelen, og brukerne av friluftsområdene i bydelen.

Det legges opp til etablering av en kafé som alle kan benytte seg av. I 2021 var det rundt 190.000 passeringer på turtelleren langs stien rundt Sydspissen. Det bør være kundegrunnlag nok til at en slik kafédrift kan lønne seg for kommunen.

Men det mest oppløftende med måten det tenkes om dette nye senteret på, er følgende: Alt tegner til at dette kan bli en møteplass der flere generasjoner, og et mangfold av mennesker med forskjellige behov, vil møtes.

Vi er ikke bortskjemt med slike møteplasser i Tromsø. Men folk som jobber med både eldre og barn vet godt hvor mye jevnlige møter mellom generasjoner betyr for helsen og tryggheten. Det kan være helsefremmende, forebygge ensomhet blant eldre og skape tryggere barn og voksne.

Arbeidsgruppa foreslår å pusse opp bygget til 15 millioner kroner for å få aktiviteten i gang. Det er ikke ofte kommuner kan ta seg råd til tiltak som dette. Men det kan på sikt spare kommunen for kostnader, slik forebyggende tiltak som oftest gjør.

Samtidig vil det være interessant med tanke på bydelsutvikling. Lignende ideer kan på sikt videreføres til andre bydeler.

Det er ikke bare Tromsø sentrum som skal forvaltes til å oppfylle byborgernes behov for sosiale møteplasser.

Dette senteret må løse praktiske behov. Men ved å gjøre det tilgjengelig for naboene og turgåerne i området, kan det bidra til positiv bydelsutvikling også.