Oppdrettsanlegg i Troms må slakte ned 750.000 laks

Etter funn av en alvorlig og smittsom sykdom hos laks, har Mattilsynet bestemt at alt ved anlegget skal slaktes ned.