De siste årene har trafikken opp mot Fjellheisen og Fløya tiltatt i styrke, og særlig har sherpatrappa bidratt til en velkommen vekst i antallet fjellvandringsglade turfolk.

Eierne av Fjellheisen er naturlig nok glade for det økte besøket, men nå håper de det ikke tar altfor mange år før nye fjellstua står klar til å ta imot gjestene.

Døgnåpne toaletter

– Det er åpenbart at vi tegner et nytt bygg for å gi et bedre tilbud både for lokalbefolkningen og for tilreisende. Vi synes det er viktig å komme i gang slik at vi kan få tilrettelagt for dem som går opp på fjellet, sier daglig leder for Fjellheisen, Ole Johan Pedersen.

Planene for nye fjellstua ble kjent i fjor høst. De øvre delene av dagens fjellstue skal rives og erstattes med et nytt bygg, mens underetasjen, inkludert ankomst for heisene, skal bestå.

Les også: Se de storslagne planene – dette er visjonen for Tromsøs mest populære turistattraksjon

Nye fjellstua vil få større oppholdsareal, og ikke minst et bedre tilbud for turfolk som trenger å få lettet på trykket.

– I dag har vi to toaletter som skal betjene både våre besøkende og alle andre. Vi håper selvfølgelig å unngå kollaps i slike systemer, og i verste fall at vi må stenge, sier Pedersen.

Han sier Fjellheisen også er i dialog med kommunen om å få til en løsning med toaletter som kan være tilgjengelige døgnet rundt slik at fasilitetene kan brukes også når fjellstua er stengt. I nybygget er det også planlagt ei lita varmestue.

Varslet avslag

Men nå ser det ut til å ta tid før nybygget står klart. Fjellheisen fikk nemlig nylig avslag etter at de søkte om dispensasjon fra kravet om å lage en reguleringsplan for å kunne bygge den nye fjellstua.

I varselet om avslag viser kommunen til at fjellstua er et blikkfang, og at estetiske kvaliteter bør sikres gjennom en større prosess enn en vanlig byggesak. I tillegg antas det at nybygget kan gi økt påvirkning på naturmangfoldet.

Les også: Kommunen sier nei til Fjellheisen-søknad

En prosess med en reguleringsplan tar mye lengre tid enn å behandle det som en byggesak. Som regel tar det minst et par år før en reguleringssak kan ferdigbehandles. Så kommer selve byggingen.

I mellomtida blir det neppe bedre toalettfasiliteter.

Når det gjelder naturmangfoldet påpeker Pedersen at Fjellheisen allerede samarbeider med fylkeskommunen om tilrettelegging av området rundt fjellstua.

– Vi ønsker å ta vare på platået rundt for å sikre bærekraftig bruk og unngå unødvendig slitasje.

– Arkitektonisk sammenheng

Også arkitekt Lars Hamran ber kommunen revurdere det varslede avslaget på dispensasjonssøknaden.

Han viser blant annet til at området ikke er ubebygd, og at dette dreier seg om å erstatte et eksisterende bygg. Han påpeker også at det visuelle uttrykket er i tråd med planene som allerede er godkjent for et nybygg ved Fjellheisens nedre stasjon.

– Det nye bygget representerer en helhetlig arkitektur. Estetisk ligger det tett opp mot allerede godkjent tiltak på nedre stasjon, slik at det dannes en arkitektonisk sammenheng for anlegget som helhet, skriver Hamran.

Bildeserie

Se skissene av nye Fjellheisen

Avdelingsdirektør for bymiljø, Mette Mohåg, sier kommunen vil vurdere spørsmålet om reguleringsplan for nye fjellstua.

– Det er klart at store tiltak som er i strid med arealplan krever normalt reguleringsplan. Det store spørsmålet er om det er grunn til å gjøre unntak, for unntak er alltid vanskelig. Vi må ta en skikkelig grundig gjennomgang av spørsmålet, sier Mohåg.