(Nordnorsk debatt)

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har politianmeldt en trussel som ble fremsatt på sosiale medier.

Det skjedde etter at fylkesråden for økonomi, Ronald Wærnes (Sp), ble omtalt som en som det burde «lages skuddpremie» på. Det var i tilknytning til en diskusjon på Facebook om debatten i fylkestinget om budsjettet og økonomiplan forrige uke, at kommentaren som kan tolkes som en trussel ble skrevet og publisert.

- Dette er langt over grensa av det som kan aksepteres, sier Wærnes (Sp), som ikke ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Anmeldelsen er dessverre det logiske sluttpunktet på det som har blitt et uforsonlig ordskifte, skapt og vedlikeholdt i Finnmark knyttet til sammenslåingen med Troms, en kaotisk reform som både var dårlig planlagt og elendig gjennomført av Solberg-regjeringen.

Dette har vekket sunne instinkter og protest blant folk som har holdt seg på matta, men dessverre har det også fått frem det verste hos mange. Og klimaet i samfunnsdebatten er tross alt noe man må ta ansvar for selv i nord, ansvaret kan ikke skyves over på myndigheter i sør.

Der er særlig aktivistgruppen For Finnmark og deres talspersoner som har lagt til rette for hard ordbruk gjennom mer eller mindre uredigert, fri fly på sosiale medier, hvor stemningen gjennom flere år har blitt pisket opp med harde anklager mot de fleste som ikke deler organisasjonens oppfatning.

Alle har fått unngjelde, søringer, tromsøværinger, mediene og ikke minst andre finnmarkinger. Alt har blitt sauset inn i en enøyd fremstilling: At fortiden for Finnmark er ærerik, at alt var utmerket mens Finnmark var alene, før onde krefter utenfra kom og ødela det meste. Og nå som man blir alene igjen, vil alt bli reparert og man kan vende tilbake til det som var.

Disse stereotypiene har blitt hamret inn igjen og igjen, men budsjettbehandlingen i fylket like før jul viser til fulle at så enkelt er det aldeles ikke. Finnmark står overfor enorme utfordringer, delvis på grunn av økonomiske prioriteringer som ble gjort i eget fylke, altså før sammenslåingen med Troms.

Grunntonen i ytringsklimaet som er skapt av aktivismen, kan bli en utfordring og belastning i Finnmark den neste tiden. Når man skaper fortellinger med enten helter eller forrædere, har man kommet skeivt ut. Det forhindrer også noen erkjennelser som er nødvendig å ta, både når det gjelder folketallsutvikling og en bærekraftig økonomi.