Omstridt i TIL - senket verdensmestrene: En spesiell avtale gjør at Onni fortsatt kan bli en gullgruve for TIL

Onni Valakari ble helt i den finske fotballsensasjonen. Det kan potensielt ha stor økonomisk verdi for TIL.