Hver høst og vinter overvåker de nivået av influensa i den norske befolkningen, og de siste ukene meldes det om stadig flere smittede personer.

Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø, bekrefter at nivået er noe økende også her i kommunen, selv om nivåene er langt unna epideminivåer.

- De aller, aller fleste går jo ikke til legen når de får influensa. Men noe influensa er registrert gjennom laboratorieprøver de siste fire ukene, sier Kristoffersen.

FHI forventer dødsfall

Avdelingsdirektør Siri H. Hauge i Folkehelseinstituttet sa til NTB tirsdag at FHI har indikasjoner på at et utbrudd er nært forestående. Mange må regne med å bli syk i jula, mens utbruddstoppen trolig kommer rett over nyåret.

Denne vinteren er det influensatypene A (H3N2) og B/Yamagata som er i sirkulasjon. 

– Det er de eldre aldersgruppene som i størst grad blir alvorlig syke av influensa A (H3N2) og influensa B/Yamagata. Sykehusinnleggelser og dødsfall kan forventes, sa Hauge.

Må holdes hjemme

Kommuneoverlegen Kristoffersen forteller at det er mange virus i omløp for tiden. Disse dager er nemlig høysesong for en mengde ulike forkjølelsesvirus og virus som forårsaker omgangssyke.

Spesielt omgangssyken kan være utfordrende for småbarnsfamilier.

- Eksempelvis er omgangssyke som skyldes norovirus smittsomt i opp mot 48 timer etter at barnet er symptomfritt. Foreldre har derfor et stort ansvar for å ikke sende barn i barnehagen for tidlig. Man må vente til barnet har vært symptomfritt i to døgn. Hvis ikke risikerer man at viruset går i en runddans i barnehagen og at man får sykdommen tilbake i familien igjen, sier Kristoffersen.

- Her må alle foreldre ta ansvar på vegne av fellesskapet, legger hun til.

Kjenner som regel forskjell

Kommuneoverlegen understreker at de aller færreste av disse typiske vintersykdommene er farlige.

- Det er høysesong for slike virus nå, og i storparten av tilfellene går plagene over av seg selv. Unntaket er noen få forkjølesesvirus, kalt RS-virus, som kan være litt mer alvorlig for de aller minste barna, sier Kristoffersen.

Og for alle dem som måtte lure: De fleste kjenner forskjell på om det er influensa eller et ordinært forkjølelsesvirus de er rammet av.

- Det går an å være i tvil om du har en influensainfeksjon med lette symptomer. Men generelt sett gir klassisk influensa smerter i kroppen, hodepine og høyere feber, sier kommuneoverlegen.