35 utvalgte nordnorske selskap møttes i dag for å kjempe om milliardopdrag

Johan Castberg er en gigant med 450-600 fat olje.

Johan Castberg er en gigant med 450-600 fat olje. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

1,7 milliarder kan gå til Nord-Norge.

DEL

(Nord24) Et femtitalls representanter fra totalt 35 nordnorske selskap møttes i dag til leverandørseminar i Harstad for å sikre oppdrag ved Johan Castberg-utbyggingen.

Dette er en gigantisk mulighet for nordnorske leverandører. Utbyggingen har en total kostnadd på 50-60 milliarder, og andelen som kan ende hos nordnorske leverandører er 1,7 milliarder i følge beregninger gjort av Agenda Kaupang.

Funnet er seks år gammelt. Men siden har lave oljepriser gitt tvil om lønnsomheten. Nå har Statoil klart å kutte utbyggingskostnadene fra 80 til 35 USD per fat.

- Det er klart vi må tro at vi lykkes; hver dag kommer vi jo ett steg nærmere en realisering, og målet er å kunne ta en investeringsbeslutning mot slutten av året, slik at Johan Castberg skal kunne komme i drift i 2022, sier Marit Lind, anskaffelsesdirektør for Johan Castberg prosjektet.

En utbygging på Johan Castberg vil gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge, og innebærer mange muligheter for regionens industri og næringsliv. Den forventede utbyggingskostnaden ligger på rundt 50-60 milliarder kroner, der den estimerte andelen for nordnorske leverandører i utbyggingsfasen ligger på 1,7 mrd (ref. Agenda Kaupang).

-  Johan Castberg er et banebrytende prosjekt som vil representere et nytt og viktig skritt i utviklingen av virksomheten i Barentshavet sier Lind.

Johan Castberg

 • Påviste ressurser: 450 – 650 millioner fat olje.
 • Samlet inntekt av produksjonen på Johan Castberg er beregnet av Agenda Kaupang til 290 milliarder 2015 kroner.
 • Sysselsettingsvirkningene i Nord-Norge under utbyggingen av Johan Castberg utgjør 1000 årsverk. (Kilde Agenda Kaupang)
 • Johan Castberg prosjektet vil bidra med 125 milliarder kroner på skatter og avgifter til staten. (Kilde Agenda Kaupang)
 • Investeringsanslag på mellom 50 – 60 milliarder kroner.
 • Nasjonal sysselsetting under utbygging: 23 000
 • Partnere i Johan Castberg: Statoil 50 % (operatør), Eni Norge 30 %, Petoro 20 %

Det er leverandørnettverket Petro Arctic som har valgt ut de 35 bedriftene som nå skal gis mulighet til å konkurrere om oppdragene.

- Vi har som ambisjon å skape så store regionale ringvirkninger som mulig. Da er det viktig å kartlegge mulighetene for nord-norske leveranser tidlig i prosjektet, og å bidra til at våre hovedleverandører får møte relevante bedrifter i vår nordlige landsdel som nettopp har kapasitet og kompetanse til å levere det vi trenger, sier Lind.

- Vi ser at det vokser frem konkurransedyktige leverandørmiljøer i nord og vet at Johan Castberg -prosjektet er av stor interesse i leverandørindustrien. At landsdelens næringsliv har rettet sin oppmerksomhet mot muligheter innen petroleumsnæringen er veldig positivt, sier Lind, som gleder seg over stor deltakelse.

Dagens seminar i Harstad går på fire deloppdrag:

 • Leveranser på plattformdekk
 • Undervannsutstyr
 • Lagring av undervannsutstyr
 • Grus-leveranser til undervannsutbyggingen

Eksempler på aktuelle underleveranser er:

 • Produksjon av enkle strukturer, som sugeankre til flyteren (FPSO) og stigerør
 • Produksjon av mer avanserte strukturer, bygget opp av rørstykker og ventiler
 • Produksjon av større strukturer, som bunnrammer

Disse leverandørene fra Nord-Norge deltar på seminaret:

 • Advantec (Hammerfest)
 • Aker Solutions Sandnessjøen
 • Harstad Mek Verksted
 • Kunnskapsparken Bodø, kunnskapsparken Nord
 • Lemminkainen Norge
 • Manoda (Harstad)
 • Maritim Sveiseservice
 • Momek Group
 • Nussir
 • Olje- og gassklynge Helgeland/Kunnskapsparken Helgeland
 • Polarbase
 • Pro Barents
 • Strømsnes Eiendomsutvikling
 • Tromsø Havn
 • Wergeland og Wergeland Base
 • Westcon Helgeland.

Artikkeltags