- Det er helt fantastisk. En utsettelse er så flott fordi hver gang det blir utsatt, kommer vi nærmere et varig vern. Jo lengre tid som går, jo mindre aktuelt blir det å bore etter olje. Og særlig i så utsatte områder, sier organisasjonssekretær i Folkeaksjonen, Kjersti Hellesøy.

Mandag hadde hun invitert medlemmene til feiring i organsiasjonens kontorer i Tromsø. Da Nordlys var innom ved 16-tiden, var et tyvetalls aksjonister samlet for å markere seieren.

- Det er en stor seier at så oljebastante partier som Høyre og Fremskrittspartiet går med på et vern, sier Hellesøy.

Verner flere områder

Det var søndag Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande la frem den nye regjeringsplattformen på Jeløya utenfor Moss.

I erklæringen som ble lagt fram heter det:

«Vi skal ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.»

Oljenæringen er skuffet

– Det er skuffende at vi heller ikke i neste periode får gjennomført en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, til NTB.

Schjøtt-Pedersen sier til telegrambyrået at oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kunne skapt stor verdiskapning og mange arbeidsplasser, og ville vært et avgjørende bidrag til å motvirke det kommende produksjonsfallet på norsk sokkel.