(Nord24)

– For fem år siden var vi den store vinneren. Nå står vi igjen med nesten ingenting, sier Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap).

En delegasjon fra Nordkapp kommune reiser denne uken til Oslo for å få ilandføring fra feltet Johan Castberg.

– Vi synes ikke noe om at man skal tillate at det største feltet i Barentshavet, og det største ikke utviklede feltet på norsk sokkel, blir bøyelastet og ikke bidrar til mer landaktivitet. Da kan man bare tenke seg ha vi får i fremtiden sier Hansen.

– For det vil neppe komme andre funn som kan bære en terminal.

Utsetter avgjørelse

Det har vært store forhåpninger om at Statoil skal bygge en terminal på Veidnes i Nordkapp. Dette vil ha stor betydning for hvilke ringvirkninger det neste store petroleumseventyret i Barentshavet kan gi på land. Avgjørelsen har latt vente på seg.

I desember leverte utbyggerne plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg, uten at avgjørelsen om ilandføring var tatt. Nordkapp kommune vil departementet skal kreve at en løsning er på plass for de godkjenner denne.

– Vi har krevd en samtidighet i avgjørelsene, sier Hansen.

I forrige uke annonserte Statoil at en avgjørelse om ilandføring er utsatt i ett år, mens de utreder alternativer. Under et informasjonsmøte i Honningsvåg sa prosjektleder Knut Gjertsen at nye beregninger viser at Veidnes terminal er dårlig samfunnsøkonomi.

– Det siste året har kostnadene for terminal på Veidnes vokst. Det har ført til at vi har utsatt bygging av terminal, sier Gjertsen til Radio Nordkapp.

 

De vil nå bruke det neste året for å se om det er mulig å satse på omlasting i Nordkapp i stedet for ilandføring.

Reiser til Oslo

– Jeg oppfatter dette som at Statoil ikke vil bygge terminal. Det er vanskelig for en liten kommune å utfordre regnestykkene, men det vil vi oppfordre departementet til å gjøre, sier Hansen.

Torsdag møter de Olje- og energidepartementet.

– Vår førsteprioritet er å få en terminal. Men omlasting kan også være en midlertidig løsning vi er positive til. Da kan det på sikt bli mulig med en terminal når de andre lisensene i området kommer lenger.

Johan Castberg har en forventet investeringsramme på 50 milliarder kroner. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni med 30 prosent og Petoro med 20 prosent. Det er forventet at det kan utvinnes 88,7 millioner standard kubikkmeter olje fra Johan Castberg. Det tilsvarer 558 millioner fat. Grunnlaget for utbyggingen er oljefunn i tre atskilte forekomster (Skrugard, Havis og Drivis).

 

Det er ikke den første skuffelsen Finnmark får i Castberg-prosjektet. Finnmark og Troms kivet om å sikre seg driftsorganisasjonen. I fjor sommer valgte Statoil å legge driftsorganisasjonen til Harstad. Hammerfest får på sin side helikopterbase og offshoreorganisasjon, og Statoil vil prioritere rekruttering av driftspersonell fra Finnmark.

 

– Vi er glade på vegne av Hammerfest, men det blir for lite. Hammerfest kan ikke være en øy. De er avhengig av oppslutning fra resten av Finnmark.

For Nordkapp, kommunen som ligger nærmest feltet, er ringvirkningene så langt små.

For oss er det ikke akseptabelt at selskapene bare forsyner seg av ressursene og legger lite igjen, sier Hansen, og advarer om at det kan bli vanskelig å få finnmarkskommuner med på laget ved fremtidige utbygginger.

– Hvorfor skal lokalsamfunn støtte åpning av nye felt om det ikke bidrar til vekst der folk bor? Det kommer ikke til å skje.