– Mens vi tidligere hadde kontrollerte forsøk som viste økt dødelighet hos fiskeegg som ble utsatt for oljesøl, har vi nå oppdatert kunnskap om eggene som overlever. Dette viser at disse eggene kan få senskader som feilutvikling av kjeve og hjerte, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet til VG om begrunnelsen for at instituttet nå fraråder oljeaktivitet i Lofoten.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass framholder at Havforskningsinstituttet er klar over at torskebestanden ikke er truet av oljeaktivitet.

– Selv ved det verst tenkelige oljeutslippet på det verst tenkelige stedet vil ikke torskebestanden reduseres med mer enn 12 prosent. Dette fremgår av forskning som Havforskningsinstituttet selv har deltatt i, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i organisasjonen.

Vikebø bekrefter at en sterk torskebestand trolig vil klare seg gjennom et verst tenkelig utslipp, men poengterer at det er verre med mindre sterke bestander, og at hyse er langt mer sårbar for oljesøl enn torsk. Det er dessuten fisk i tidlige utviklingsstadier - fiskeegg, larver og yngel - som er mest sårbar. For lokalt tilpassede bestander betyr det at hele årskull står i fare for å bli utradert, ifølge Vikebø.