Regjeringen avgjorde i statsråd i dag av de oppdaterer sin definisjon av iskanten, slik at de aller nordligste blokkene i Barentshavet kan tildeles.

Det ble i januar kjent at regjeringen ville fastsatte en ny grense for havisen, som gikk nord for områdene som i dag er åpnet for olje- og gassvirksomhet.

Grensen er basert på at det forekommer is i mer enn 30 prosent av dagene i april.

Norsk Polarinstitutt har i sine anbefalinger lagt totalutbredelsen av is til grunn for definisjon av iskantsonen. Regjeringen har dermed overkjørt rådene fra sitt eget direktorat for områdene.

Regjeringen bryter dermed også samarbeidsavtalen med støttepartiene KrF og Venstre, der det slås fast at områder nær iskanten skal skånes fra oljevirksomhet.

OPPDATERES

Bildet er tatt av NASA i september i fjor, og viser minste utbredelse av havisen.

STADIG MINDRE HAVIS: Økt utbredelse av varmt atlantisk vann ved Svalbard og i Barentshavet gir mindre havis vinterstid. Merk spesielt hvordan gassfeltet Shtokman er gått fra å være isdekket til isfritt på 30 år. Fargeskalaen angir midlere isforhold vinterstid (fra åpent hav i sør til fullt isdekke i nord); iskanten vinteren 1981 og 2010 er vist spesielt. kilde: Marius Årthun, UiB/Bjerknessenteret)