(Nord24)

Det er Teknisk Ukeblad som først omtaler at Oljedirektoratet gjorde en grov feil da de skulle anslå inntekter fra nesten 20 år med oljevirksomhet i Barnetshavet sørøst.

Feilen ble oppdaget av seniorforsker i SSB, Mads Greaker, og professor ved Handelshøyskolen NMBU Knut Einar Rosendahl, da de utarbeidet en rapport for Greenpeace i forbindelse med søksmålet mot staten.

Tastefeilen i et Excel-dokument resulterte i over 130 milliarder kroner mer i anslåtte inntekter fra området.

Oljedirektoratet innrømmer feilen over Teknisk Ukeblad.

Summen ble dermed dobbelt så stor som de opprinnelige anslagene for lønnsomheten av oljeboring her. Deretter presenterte Olje- og energidepartementet disse tallene for de norske stortingspolitikerne, som skulle ta stilling til å åpne det kontroversielle området.

Og Barentshavet sørøst ble åpnet, da tallene var å finne i konsekvensutredningen som daværende oljeminister Ola Borten Moe signerte.

Tallene skulle brukes til å underbygge lønnsomheten ved produksjonene.

Tastefeilen ga inntektene et urealistisk gigantbyks i 2040, når man egentlig ville sett at produksjonen og inntektene skulle ha ligget nærmere 0, skriver Teknisk Ukeblad.

Nå kan det vise seg at det aktuelle scenariet vil heller gi en negativ nåverdi, fremfor en positiv bruttoinntekt på nær 270 milliarder kroner.

I dag er det ikke drift på noen olje- eller gassressurser lenger enn 370 kilometer fra kysten. Men Statoil har nylig boret Korpfjell i Barentshavet sørøst, dette ligger 410 kilometer fra kysten. Foreløpig har selskapet bare funnet et mindre ikke drivverdig funn.

- Vi har en forpliktelse til å bore en brønn til i Korpfjell, sier kommunikasjonsdirektør Morten Eek i Statoil.

De avslutter nå årets letekampanje. Neste år vil de også trolig bore fem brønner, samme antall som i år.