Lien åpner store områder i Barentshavet: - Han tar et jafs av kontroversielle områder

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

(Nord24) Regjeringen utvider leteaktiviteten med 87 blokker på norsk sokkel. 53 av blokkene ligger i Barentshavet, flere av dem nær iskanten mener miljøorganisasjer.

Lien synes ikke de er nær.

– Disse blokkene ligger mye lenger unna iskanten enn hva som var tilfellet med tildeling i 23. konsesjonsrunde, sier han til NTB.

Et av områdene grenser til det politisk fredede Mørefeltet. Bellona reagerer sterkt.

- For det første er utlysningen usedvanlig stor. For det andre omfatter den kontroversielle områder ved Møreblokkene og tett opptil iskanten. Her går Tord Lien ut over sine grenser - igjen, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

I sommer lyste Lien ut blokker i en rekke fredede områder, blant annet i Lofoten, Møreblokkene og på Jæren. Dette var i strid med regjeringens samarbeidsavtale, og deler av tildeldingen ble trukket.

Hauge mener Tord Lien her misbruker TFO-ordningen og hva den kan brukes til.

- Ordningen er i seg selv tvilsom fordi den tilbyr en snarvei rundt de ordinære prosessene. Nå bruker Tord Lien denne ordningen til også å ta et jafs inn i kontroversielle områder som av gode grunner ikke er åpnet. Venstre og KrF må snarest klargjøre om dette er noe de kan godta, sier Hauge.

VIRKER IKKE: - De får ikke strømforsyningen til å virke på Goliat, og nå vil de ikke prøve igjen på Castberg. Det kan de ikke slippe unna med, sier Bellona-leder Frederic Hauge

VIRKER IKKE: - De får ikke strømforsyningen til å virke på Goliat, og nå vil de ikke prøve igjen på Castberg. Det kan de ikke slippe unna med, sier Bellona-leder Frederic Hauge Foto:

Stort omfang

Hvert år lyses det ut nye tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne områder. Dette er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Konsesjonsrunden for de best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen starter opp tirsdag. Regjeringen har de siste to årene økt antall blokker i Barentshavet og Norskehavet, og fått kritikk fra miljøorganisasjer for det store omfanget og for å bevege seg langt nord i Barentshavet mot iskanten.

– Det er snakk om et stort omfang blokker. Det er viktig å legge til rette for aktivitet på kort og mellomlang sikt, og ikke minst at ressursene i området kan forvaltes best mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er optimist på vegne av nordnorsk leverandørindustri til tross for at leveransene gikk ned med nær 1 milliard kroner i fjor.
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er optimist på vegne av nordnorsk leverandørindustri til tross for at leveransene gikk ned med nær 1 milliard kroner i fjor. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto:

ILien viser til at omfanget og økningen av leteaktiviteten er bredt forankret i Stortinget.

– Det er en sentral del av norsk petroleumspolitikk gjennom lang tid. Men så lenge vi foreslår å utvide med mer enn én blokk, så vil noen være uenig i det. Det får vi bare være forberedt på, sier han.

Økt antall blokker

I løpet av de siste to årene har regjeringen økt antall blokker i Norskehavet og Barentshavet. Flere miljøorganisasjoner har kritisert utvidelsene, ikke minst fordi leteområdene ligger langt mot nord.

Samtidig har interessen blant oljeselskapene sunket. I år fikk departementet inn søknader fra 33 selskaper, noe som var færre enn året før. Lien har likevel troen på at han vil få nok søkere.

– Vi har sett at interessen for nye arealer i verden har falt dramatisk, men heldigvis opplever vi på norsk sokkel at interessen i større grad er opprettholdt, sier han.

Infrastruktur

TFO-ordningen skal sørge for at norsk sokkel skal kunne utforskes og ressurser kartlegges så raskt som mulig.

Selv om eventuelle funn er små og ikke egnet for selvstendig utbygging, kan det lønne seg om de knyttes til eksisterende infrastruktur. Men da må funnet bli planlagt og godkjent før infrastruktur på andre felt stenges ned.

Områder som ligger nært opp til felt som er under utvikling, kan komme raskt i gang, mener Lien, men han anslår at utbygging neppe kan finne sted før i 2025 dersom det dreier seg om letemodell med ressurser som kan drives som selvstendige felt.

Prosessen starter nå med en høringsrunde før blokkene lyses ut. Basert på tidligere år, anslår departementet at selskapene vil få frist til å søke i september neste år, med tildeling i januar 2018.

Artikkeltags