- Vi merker nå konsekvensene av Snøhvit. Jeg er for all del ikke kritisk til prosjektet. Jeg synes det er spennende og viktig for byen. Men vi sliter med å få tak i arbeidskraft. Spesielt ufaglærte mennesker som ønsker å jobbe. Når så mange arbeider på Melkøya, går det ut over arbeidsmarkedet i byen. Og da gjerne de yrkene med lav lønn. Vi ønsker at flere skal flytte til kommunen og jobbe her, men du får ikke flyttet mennesker til Hammerfest på grunn av bokostnadene, sier Guri Bjørkli i Adecco til Finnmark Dagblad.

Også NAV Arbeid, tidligere Aetat, merker et stort behov for arbeidskraft i Hammerfest.