Tidligere bedriftseier i Tromsø dømt for Nav-svindel

Artikkelen er over 3 år gammel

54-åringen var opprinnelig tiltalt for trygdesvindel på 1,17 millioner kroner, men slapp «billigere» unna.

DEL

Få tilgang til alt innhold på Nordlys - åtte uker for kun 99,-.

En tidligere bedriftseier i Tromsø er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i et halvt år for flere tilfeller av trygdesvindel.

I utgangspunktet var den 54 år gamle mannen tiltalt for å ha svindlet til seg 1,17 millioner kroner i sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger over en periode fra januar 2009 til november 2014.

Nedjustert tiltale

Tiltalen mot ham ble imidlertid nedjustert av aktor da saken gikk for retten i forrige uke. Mannen ble til slutt dømt for trygdebedrageri for til sammen 503.223 kroner.

Saken mot 54-åringen begynte å rulle etter at Nav fikk et anonymt tips sommeren 2013. Tipset ble undersøkt og resultert i et varsel høsten 2014. I desember samme år ble det besluttet å stanse alle utbetalinger og kreve tilbakebetaling.

Mannen klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold - verken hos Nav Klageinstans eller i trygeretten. I august i fjor ble han politianmeldt for å fått utbetalt støtte selv om han var i jobb i perioden.

«Begrunnelsen for tilbakebetalingsvedtaket var i korte trekk at tiltalte ikke oppfylte inngangsvilkårene for noen av ytelsene da han søkte om disse, samt at han i alle ytelsesperioder etter NAVs syn hadde utvist arbeidsaktivitet i strid med vilkårene for ytelsene», heter det i dommen.

Betaler tilbake

54-åringen erkjent delvis straffskyld i rettssaken.

«Tiltalte har forklart at han ikke tilbakeholdt opplysninger om arbeid for å motta uberettigede ytelser, men fordi han ikke tenkte på å innrapportere arbeidet til NAV. Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring på dette punktet, og finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at han handlet forsettlig og med vinnings hensikt», står det referert i dommen.

I formildende retning for straffeutmålingen valgte retten å vektlegge at saken har ligger en god stund før den nå endelig ble avgjort.

Videre fremkommer det at han i dag har påbegynt tilbakebetaling til Nav etter frivillig ordning. Han dømmes likevel til å betale erstatning på 77.616 kroner og saksomkostninger på 2000 kroner, i tillegg til fengselsstraffen.

Artikkeltags