Verge tiltalt for grovt underslag

ANMELDTE VERGE: Det er første gang Fylkesmannen i Troms har anmeldt en verge for underslag, etter at embetet overtok som vergemålsmyndighet sommeren 2013.

ANMELDTE VERGE: Det er første gang Fylkesmannen i Troms har anmeldt en verge for underslag, etter at embetet overtok som vergemålsmyndighet sommeren 2013. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Skal ha svindlet nesten 85.000 kroner fra eldre, nær slektning.

DEL

Det er statsadvokaten i Troms og Finnmark som har tatt ut tiltalen mot tromsømannen, som er i 40-årene.

Ifølge tiltalebeslutningen skal han i perioden fra 1. juli 2013 til 6. mai 2015, gjennom kontantuttak, varekjøp eller bankoverføringer, ha svindlet til seg til sammen 84.799 kroner fra mannen han var verge for.

Pengene skal ha gått til egne, private formål, og har ikke kommet til nytte for den vergetrengende, en mann i 60-årene.

Anmeldt av Fylkesmannen

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. For å bli oppnevnt som verge, må man ha god vandel. Faste verger må fremlegge politiattest.

Som verge kan man blant annet få i oppgave å disponere inntektene til den vergetrengende. Man er også pålagt å levere et årsregnskap.

Ifølge politiadvokat Christian Hanssen i Troms politidistrikt var det Fylkesmannen i Troms som anmeldte forholdet til politiet.

- Det manglet vergeregnskap, og da Fylkesmannen etterspurte det, ble det aldri fremlagt. Det ble oppnevnt en ny verge, som også sendte inn bekymringsmeldinger. Det ble deretter gjort undersøkelser av Fylkesmannen, som til slutt anmeldte forholdet, opplyser Hanssen til Nordlys.

I nær familie

Bedrageriet anses som grovt «…særlig fordi verdien av det underslåtte er betydelig, eller underslaget er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet», ifølge tiltalen, som har en strafferamme på seks års fengsel.

Ifølge Hanssen er tiltalte og fornærmede i nær familie. Tiltalte ble oppnevnt som verge for den sykdomssvekkede slektningen gjennom overformynderiet.

Rettssaken er berammet til 22. mai.

- Veldig alvorlig

Ifølge Nils Aadnesen, fagansvarlig for vergemål hos Fylkesmannen i Troms, er det første gang en verge blir anmeldt i fylket siden fylkesmannsembetet overtok som vergemålsmyndighet 1. juli 2013.

- Når en blir oppnevnt som verge, får man et mandat. En får en beskrivelse av hva man skal hjelpe vedkommende med. Dette kan variere fra person til person. Ikke alle verger har med økonomi å gjøre, men de aller fleste har det. Når du får den tilliten og opererer på kontoene til folk, er man gitt tillit for en person som er utsatt og ikke kan gjøre dette selv. Det å misligholde et slikt tillitsforhold, er veldig alvorlig - og trist, sier Aadnesen til Nordlys.

- Hvilke kontrollordninger har Fylkesmannen?

- Den er tredelt. For det første må alle verger levere årsregnskap, som består av utskrift fra konti som verge disponerer. I tillegg er det årsoppgaver og skattemelding. Hvis vi ikke får det, eller ikke får alt vi skal ha, purrer vi. I verste fall blir verger som ikke leverer regnskap byttet ut.

- Den andre kontrollordningen ligger i at en del større disposisjoner - for eksempel i forbindelse med kjøp eller salg av hus, låneopptak eller arveforskudd - ikke kan gjøres av verger uten samtykke fra Fylkesmannen. Og den tredje: Hvis personer har mye penger, over grensen som i dag er på 187.000 kroner, vil disse bli satt inn på konto som Fylkesmannen disponerer, som vergen kan søke om midler fra, opplyser Aadnesen.

Artikkeltags