(Nettavisen)

Med mindre du er aktiv og pruter selv eller er medlem av en stor organisasjon, har du kunnet se langt etter et rentekutt i de store bankene.

En god indikator på hva bankene må betale for sine innlån, er 3-måneders pengemarkedsrente, Nibor. Og siden toppen i januar har denne renten stupt fra over 0,50 prosent til rekordlave 0,23 prosent (se grafen under).

- Bankene har billigere finansiering, men flere av storbankene har ikke satt ned boliglånsrenten på ordinært boliglån som følge av dette. Totalt sett har snittrenten i vår database siden 1. mars bare endret seg fra 1,79 prosent til 1,78 prosent.

Les også: Vilde (26) vil kjøpe hus i et boligmarked som koker: – Voldsomt trykk

Skviser lånekundene

- Bankene låner penger med en mye lavere rente enn tidligere, samtidig som de låner penger videre til boliglånskunder til samme rente som tidligere, sier Sindre Noss i Renteradar.no til Nettavisen Økonomi.

Ved første øyekast ser det ifølge Noss ut til at flere bankene har satt ned boliglånsrenten som følge av nedgangen i markedsrentene. Går man derimot inn og ser på hvilke typer boliglån de har satt ned rentene på, er det ikke store endringene som har blitt gjort.

- Og vanlige kunder som ikke er tilknyttet noen forening, har ikke fått noe glede av rentefallet. Unntaket er kunder i Sparebank 1 SMN og noen andre SpareBank 1-banker, konstaterer Noss.

- De større bankene har ikke satt ned rentene denne våren til tross for at finansieringskostnadene har falt. Unntaket er for de kundene som aktivt har bedt om det, og typisk gjelder det kunder med medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, sier Noss. Disse kundene skal vi komme tilbake til.

Les også: Dette lånet kan koste deg dyrt

Skviser kundene

Bankene utsteder også obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for å kunne låne ut penger. Dette er de sikreste papirene i rentemarkedet etter statsobligasjoner. Långiverne får her pant i bankenes godt sikrede boliglån.

Og Noss sier at marginene på disse lånene det seneste året har falt fra ca. 0,4 prosentpoeng over NIBOR-rentene til 0,20 prosentenheter. Med gjennomsnittlige flytende boliglånsrenter på 1,75-1,80 prosent, indikerer det bruttomarginer for bankene på 1,5 prosentpoeng over Nibor-rentene, 1,30 prosentpoeng over OMF. Det er mye.

Det vanlige er at bankene bevisst benytter renteendringene i Norges Bank til å skru opp marginene overfor kundene.

- Ja, vi så det typisk i fjor vår. Tallene viste at DNB ikke satte ned rentene med like mye som styringsrenten ble satt ned. Kun 27 prosent av DNB-kundene fikk hele rentekuttet på 0,85 prosentpoeng som de kommuniserte. De økte marginene på de kundene som hadde gode renter. Bankene vil sikkert benytte anledningen til høsten hvis Norges Bank setter opp styringsrenten da, sier Noss.

Godt eksempel

Helt svart for vanlige boliglånskunder er det ikke. Noss sier at her går Sparebanken 1 SMN foran som et godt eksempel. De har satt ned renten på boliglån inntil 85 prosent med hele 0,25 prosentpoeng (se tabellen under).

Og Bulder Bank har senket renten med 0,17 prosentenheter på boliglån innenfor 75 prosent. OBOS-banken har senket renten på boliglån inntil 85 prosent med 0,15 prosentpoeng.

Kommunikasjonssjef Eirin Sørensen Røkke i Sparebanken 1 SMN sier at de siden begynnelsen av 2020 har gjennomført rentenedsettelser i tråd med nedgangen i styringsrenten på 1,5 prosent.

- Dette er et rekordlavt nivå, også for de som ikke har bankavtale gjennom medlemskap i foreninger. Vi har redusert utlånsrentene aller mest til unge og på mellomfinansiering i forbindelse med boligbytte. Dette har vi gjort for å skape trygghet og forutsigbarhet for disse kundene, sier Røkke.

De har fått kutt

Så har vi foreningskundene, arbeidstakerorganisasjoner som har avtaler med bankene. Det er foreløpig ikke store rentenedsettelser i kollektivavtalene, men Danske Bank har satt ned renten med 0,06 prosentpoeng for Akademikerne.

Sykepleierne har fått 0,05 prosentpoeng fra Nordea Direct. Best ut i vår har LO-medlemmene under fordelsprogrammet LO Favør kommet ut, med rentenedsettelser inntil 0,14 prosentpoeng (se tabellen under). SpareBank1-bankene er her samarbeidspartneren.

- Vårt medlemstilbud innen boliglån er tilgjengelig for alle LO-forbundenes medlemmer, det vil si rundt 970 .000 medlemmer. Men det er klart at ikke alle disse medlemmene har behov for boliglån, kommenterer Jakob Tveit, som leder LOfavør administrasjon.

I dialog med DNB

Medlemmene i streikende Sykepleierforbundet har hittil fått 0,05 prosentpoeng av DNB, men det kan komme mer.

- Vi er i dialog med DNB, opplyser avdelingssjef Randi Moan Riiber i NSF til Nettavisen.

Ifølge kommunikasjonssjef Hedvig Bjørgum i Unio har deres bankforbindelse Nordea Direct kuttet renten to ganger i løpet av våren 2021.

- Først ble renten på førstehjemslån kuttet i februar, deretter fulgt opp av et rentekutt på øvrige boliglån i mars. Unio inngikk avtalen for et knapt år siden, og responsen har vært over all forventning, sier Bjørgum.

Les også: Finanstilsynet med kraftig advarsel: - Utgjør en betydelig risiko

21 000 glade jurister

For medlemmer av Juristforbundet ble boliglånsrenten 12. mai satt ned med 0,06 prosentpoeng til en ny nominell rente på 1,29 prosent, effektiv rente 1,34 prosent. Unge jurister kan glede seg over en nominell rente på 1,19 prosent, effektivt 1,25 prosent.

Ifølge avdelingsleder Linda Engebretsen omfattes 20.800 medlemmer av avtalen.

Kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken opplyser til Nettavisen at avtalen med Juristforbundet innebærer faste priser. Han medgir at den er gunstig for forbundets medlemmer, noe av det billigste man kan få i markedet i dag.

For øvrige kunder i Handelsbanken gjelder det individuell prising, banken har ingen prislister på lån. Sæthre sier de gir priser til hver kunde ut fra både sikkerhet og betjeningsevne og selvsagt konkurransesituasjonen.

Vanvittig forskjell

Men ifølge denne sammenlikningen er det en vanvittig stor forskjell mellom tilbudet til Juristforbundet og vanlige boliglånskunder i Handelsbanken, hele 0,81 prosentpoeng. For et lån på 4 millioner med løpetid over 25 år utgjør forskjellen 460.000 kroner.

Sæthre vil ikke kommentere den tilsynelatende store forskjellen mellom hva medlemmene av Juristforbundet før og det som «vanlige kunder kan vente seg.

- Når det gjelder tallet i Finansportalen.no, sier dette ingenting om hvilken rente en kunde kan forvente i Handelsbanken. I motsetning til andre banker har vi ikke noen veiledende priser på lån å melde inn. Dette tallet kan dermed fort bli mer villedende enn veiledende for banker med individuell prising.

- Vi er imidlertid pålagt å melde inn en rente her. Renten som en potensiell kunde får, kan imidlertid være både vesentlig lavere og høyere enn dette, ut fra vurdering av kundens økonomi, sier Sæthre.

Spart 150 millioner

Renteradar.no har et kommersielt samarbeid med flere norske banker, som Bulder Bank. Sbanken, som DNB nå vil kjøpe opp, sa opp samarbeidet dagen før budet til DNB ble offentliggjort, visstnok av sikkerhetsmessige årsaker. DNB vil av samme grunn ikke ha noe med Renteradar.no å gjøre.

Men Noss mener at deres 35.000 registrerte brukere totalt har spart rundt 150 millioner totalt i året på prutefunksjonen de tilbyr.

- Dette kan vi beregne ut fra at vi observerer renten til brukeren ved første gangs innlogging og sjekker hva de har i rente når de logger på igjen noen uker senere. Vi har naturlig kun tatt for oss det siste året, da listerentene fra bankene har vært stabile, sier han.