(Nettavisen)

- En femteklassing kunne klart det regnestykket, sier Ole Bjarne Amdahl etter at han opplevde en saksbehandling hos Nav som tok to og et halvt år.

En dag i 2015 stupte han rett i gulvet foran elevene i klasserommet. Læreren, som da var 61 år, ble sendt direkte til Haukeland Universitetssykehus i Bergen med luftambulanse. Der ble det oppdaget og fjernet en godartet hjernesvulst.

- Etter en slik hendelse blir man svekket og automatisk uten sertifikat i ett år. Jeg gikk helt sykemeldt i 6 uker før jeg begynte forsiktig å vende tilbake til arbeidet som lærer. Arbeidsgraden steg gradvis utover i skoleåret, fra 20 prosent den første måneden, til 100 prosent i løpet av skoleåret, forteller han.

Les også: Fem kommuner i Norge har over 20 prosent uføre

Uten sertifikat var Amdahl avhengig av sjåfør for å komme seg til og fra arbeid ved Guddal skole. En avstand på tre mil fra hjemmet hans i Dale i Fjaler kommune på Vestlandet.

Han forhørte seg med den lokale taxitjenesten som kunne etter takst ta turen for 750 kroner hver vei, men en avtalte ble gjort med en privat transportør som tok turen for halvparten av den prisen.

- Jeg spurte Nav flere ganger om det var krav om å bruke offentlig godkjent sjåfør, men fikk aldri noe svar på det. Mitt valg sparte det offentlige for 49.500 kroner og gjorde den samme nytten.

Én sak - flere instanser

Amdahl tok kontakt med Nav Fjaler, hans lokale Nav-kontor, for å få dekket utgiftene. Lite visste han at det skulle bli starten på en lang rundreise i Nav-systemet.

- I Fjaler ble det fattet vedtak om at hver måned ettersom arbeidsevnen steg skulle merutgifterfor å komme til arbeidsplassen dekkes, men saken ble sendt videre til endelig behandling hos Nav Sogndal, informerer Amdahl.

Les også: Færre arbeidssøkere etter påsken

I Sogndal opplevde han å få annet svar enn i Fjaler. Vedtaket var at han kun skulle få en kjøregodtgjøring på 0,45 kroner per kilometer.

- Dette dekket kun fire prosent av det beløpet jeg ifølge vedtaket hos NAV Fjaler skulle motta, informerer 66-åringen.

Selv om Amdahl klaget på avgjørelsen sto de fast på sitt i Sogndal. Dermed sendte han saken til Nav Klageinstans i Bergen.

- Det var tre instanser som sto i strid med hverandre. Kun en av instansene så riktig på saken, påpeker Amdahl.

For selv om avgjørelsen i Bergen var å heve beløpet med seks ganger i forhold til det de i Sogndal ville bevilge, hadde de bare strukket seg til å yte en liten del av det han hadde krav på ifølge vedtaket fra Nav-kontoret i hjemkommunen.

Les også: Veronika (45) fikk ikke en krone i erstatning etter skade på jobb - nå tas grep: – På høy tid

Etter ny klage og ny behandling, stod klageinstansen fast på vedtaket. Dermed gikk saken til Trygderetten, hvor han i januar 2018 fikk medhold.

«Det virker som om NAV ikke har oppfattet at klageren er avhengig av sjåfør for å komme til arbeidsplassen. Det blir meningsløst å operere med km godtgjøring i dette tilfellet. Saken henvises tilbake til NAV for å beregne ytelsen i tråd med loven», var dommen fra retten.

- Det er alltid kjekt å ha loven på sin side, sier Amdahl.

Kort tid etter fikk pensjonisten endelig beløpet han hele tiden har hatt krav på. 49.500 kroner minus egenandelen. Egenandelen, utgiften Amdahl til vanlig hadde for å komme seg til og fra arbeid, var det ingen uenighet om.

- En omorganisering må skje

Den tidligere læreren er 66 år og har vært pensjonist i fire år. Han gikk av med AFP i en alder av 62. Amdahl, som var tilbake i full jobb igjen før han gikk av med pensjon, vil se endringer i systemet til Nav.

- Å fjerne saken så langt som mulig fra klienten bør ikke være malen for framtidens saksbehandling i Nav.

Les også: Tidligere idrettsprofil innrømmer Nav-svindel

66-åringen ønsker en omorganisering der de lokale Nav-kontorene får fullmakt til å fattet vedtak og bevilge ytelser. Tilsynsoppgaven kan sentrale organ ta seg av.

- På den måten vil saksbehandlingstiden vil kunne gå ned fra to og et halvt år år til noen uker, påpeker Amdahl.

Kontaktet Nav-sjefen

I mars i år tok han kontakt med Nav-direktør Hans Christian Holte for å fortelle om historien og forslagene han har.

Amdahl har gitt Nettavisen tilsyn i svarmailen. Der skriver direktøren følgende:

«Takk også for en ryddig gjennomgang av hva du har opplevd i kontakt med NAV, og for konstruktive vurderinger av hva som kan bidra til mere effektivitet hos oss, og bedre behandling av menneskene som er i kontakt med oss. Som relativt nytilsatt NAV-direktør, er det svært nyttig for meg å få et bredest mulig grunnlag for å vurdere svakheter og mangler ved organisasjonen, når vi skal vurdere videre utvikling. Ditt enkle og lettfattelige eksempel illustrerer, ut fra det du skriver, at saken kunne og burde vært løst vesentlig raskere fra vår side. Det beklager jeg, på NAVs vegne. Og igjen, takk for konstruktiv tilbakemelding, som jeg tar med meg i videre utvikling av NAV».

Nettavisen har fulgt opp mailen og forhørt seg med Holte om hva han mener om opplevelsen til Amdahl.

- Som jeg er inne på i mailen, så er dette er et eksempel på en sak der den totale tiden som har gått har vært altfor lang.

Hvorfor har ikke lokale Nav-kontorer fullmakt til å fatte vedtak i enkle saker?

- Det er ytelsesenhetene våre som har ansvaret for å vurdere og fatte vedtak om ytelser. Det er slik ifølge loven. De lokale Nav-kontorene har ansvar for veiledning og oppfølging, forklarer han.

Les også: Skattedirektør Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef

Samtidig påpeker Holte at det er naturlig saksgang at saker havner i Trygderetten ved klage eller anke på vedtak.

- Det er slik prosessen er. Hvis det er saker det er klager på, og der Nav fremdeles mener at vedtaket er riktig, så kan saken ankes til Trygderetten. Gjennom dette ivaretas rettssikkerheten ved at man er sikret muligheten til å få prøvet saken sin på nytt.

Den tidligere skattedirektøren, som har vært Nav-sjef siden august i fjor, forteller at Nav har satt i gang oppdraget med å utrede hvordan de kan bedre kommunikasjonen og prosesser.

- Her skal vi blant annet se på hvordan kommunikasjonen er mellom de lokale Nav-kontorene og ytelsesenhetene. Vi må se på hvordan vi samarbeider internt slik at det ikke tar så langt tid som det har gjort i dette tilfelle, forklarer Nav-sjefen.

Amdahl er fornøyd med å få svar fra direktøren, men han mener fortsatt at de lokale kontorene må få mer myndighet.

- Hvis loven sier at prosessen skal være slik den i dag, er det kanskje en idé at Stortinget og politikerne må komme seg på banen. Det er nok faglig kompetanse på de lokale kontorene til å kunne bevilge ytelser i så enkle saker som i mitt tilfelle, avslutter han.

Les også: Rekordmange nye mottakere av arbeidsavklaringspenger