Ulovlig krabbenettverk avslørt - pågripelse i Troms

Et titalls personer siktet etter koordinert aksjon hvor flere hundre kilo kongekrabbe har blitt beslaglagt.