Meteorologisk institutt har sendt ut to gule farevarsler onsdag.

De gjelder snøfokk og ising på skip.

Farevarselet for kraftig snøfokk gjelder Nord-Troms samt kyst- og fjordstrøk i Finnmark.

Det anbefales å beregne ekstra tid til transport og kjøring, samt at man sjekker vegmeldinger.

Kraftig snøfokk innebærer redusert sikt og lokalt vanskelige kjøreforhold. Det opplyses om at veier kan bli stengt og at kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Vinden og nedbøren som er årsaken til snøfokk starter i vest, og brer seg østover. Det vil avta gradvis utover torsdag morgen og formiddag.

Onsdag meldes det fortsatt om fare for moderat ising på skip i utsatte kyst- og fjordstrøk i Finnmark og øst i Nord-Troms.

Faren avtar torsdag formiddag.

Ising på skip medfører glatte dekk, gelender, stiger, nedisede redningsbåter og annet utstyr. Det er fare for moderat isvekst på fronten/styrhuset til skip.